Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RO.271.10.2023.JJ Remont ulicy Św. Floriana w Starym Czarnowie, droga gminna nr 400024Z.

Gmina Stare Czarnowo
Gmina Stare Czarnowo
Deadlines:
Published : 30-08-2023 13:39:00
Placing offers : 18-09-2023 10:00:00
Offers opening : 18-09-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01) SWZ - Remont Św. Floriana.pdf pdf 19584.37 2023-08-30 13:39:00 Proceeding
02) Ogłoszenie.pdf pdf 104.43 2023-08-30 13:39:00 Proceeding
03) Załączniki edytowalne + przedmiar ATH.7z 7z 82.78 2023-09-07 13:24:25 Public message
04) Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 2572.35 2023-09-12 14:09:52 Public message
05) Plan sytuacyjno-wysokościowy.pdf.pdf pdf 1996.73 2023-09-12 14:09:52 Public message
06) Plan sytuacyjno-wysokościowy.dwg dwg 12457.51 2023-09-12 14:09:52 Public message
07) Wyjaśnienia SWZ 2.pdf pdf 451.1 2023-09-14 12:32:17 Public message
08) Zatwierdzenie stałej i czasowej organizacji ruchu.pdf pdf 4024 2023-09-14 12:32:17 Public message
09) Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 186.16 2023-09-18 11:54:00 Public message
10) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 314.28 2023-09-26 11:58:05 Public message

Announcements

2023-09-26 11:58 Gmina Stare Czarnowo Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10) Informacja o wyb [...].pdf

2023-09-18 11:54 Gmina Stare Czarnowo Informacja z otwarcia ofert.

09) Informacja z otw [...].pdf

2023-09-18 10:00 Buyer message W budżecie zabezpieczono środki na realizację ww. zadania w wysokości 1.000.000,00 zł brutto.
2023-09-14 12:32 Gmina Stare Czarnowo Wyjaśnienia treści SWZ.

07) Wyjaśnienia SWZ [...].pdf

08) Zatwierdzenie st [...].pdf

2023-09-12 14:09 Gmina Stare Czarnowo Wyjaśnienia treści SWZ.

04) Wyjaśnienia treś [...].pdf

05) Plan sytuacyjno- [...].pdf

06) Plan sytuacyjno- [...].dwg

2023-09-07 13:24 Gmina Stare Czarnowo Zamawiający udostępnia edytowalne załączniki do SWZ oraz przedmiar robót w formacie .ath.

03) Załączniki edyto [...].7z

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 839