Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UP-1/VIII/23 Przygotowanie dokumentacji technicznej. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, autorskiego dla zakresu wykonywanych prac budowlanych. Remont 2 sztuk budynków garażowych (magazynowych): garaże samochodowe 4E i dawny garaż na autokar 4H, terem WPNZ ZSCKR w Sandomierzu. Roboty budowlane, remontowe na rok 2023.

Deadlines:
Published : 30-08-2023 11:31:00
Placing offers : 05-09-2023 11:30:00
Offers opening : 05-09-2023 11:40:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel:
506-866-192, 15-832-34-71 (Krzysztof Sieja-kierownik adm.-gosp. ZSCKR w Sandomierzu)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAP_OFER_CENO.pdf pdf 5865.13 2023-08-30 11:31:00 Proceeding
ZESTAW_OFERT.pdf pdf 5571.06 2023-09-05 13:05:17 Public message
WYB_WYKONAWCY.pdf pdf 18350.71 2023-09-08 10:13:57 Public message

Announcements

2023-09-08 10:13 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie przedstawia informację z komisyjnego wyboru Wykonawcy w powyższym postępowaniu. (plik w załączeniu).

WYB_WYKONAWCY.pdf

2023-09-05 13:05 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie przedstawia zestawienie ofert złożonych w powyższym postępowaniu.
(plik w załączeniu).
O wyborze wykonawcy poinformujemy w najbliższym czasie po komisyjnej analizie złożonych ofert.

ZESTAW_OFERT.pdf

2023-09-04 16:15 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przygotowanie dokumentacji technicznej. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego, autorskiego dla zakresu wykonywanych prac budowlanych. 1.Opracowanie dokumentacji: Przedmiar, kosztorys inwestorski, dokumentacja techniczna (projektowa) na: Remont 2 sztuk budynków garażowych (magazynowych): garaże samochodowe 4E i dawny garaż na autokar (obecnie pomieszczenie magazynowe) 4H, terem WPNZ ZSCKR w Sandomierzu. Roboty budowlane, remontowe na rok 2023. •Remont, wymiana pokrycia dachowego, częściowe wykonanie elewacji w systemie lekkim mokrym na budynku garaże samochodowe 4E. •Remont, wymiana pokrycia dachowego na budynku dawny garaż na autokar (obecnie pomieszczenie magazynowe) 4H. DOKŁADNY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH DO USTALENIA Z INWESTOREM. 2.Prowadzeniu nadzoru inwestorskiego, autorskiego dla zakresu wykonywanych prac remontowych, budowlanych. (Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy, do dnia zakończenia prac budowlanych i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego). Dokładne wymagania w załączniku: ZAP_OFER_CENO Załącznik proszę uzupełnić i dołączyć wymagane: ZAŚWIADCZENIA-Uprawnienia budowlane BEZ OGRANICZEŃ do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 2 sztuki zaświadczeń-pozytywnych referencji potwierdzające prowadzenie nadzoru lub kierowanie robotami budowlanymi na obiektach budowlanych, w ciągu ostatnich 5 lat, minimalna wartość pojedynczej roboty budowlanej nad, którymi był prowadzony nadzór lub usługa kierownika: 150.000,00zł brutto. (każda robota). 1 service Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im, Ziemii Sandomierskiej
Mokoszyńska 1
27-600, Sandomierz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie uzgodnionym przez Wykonawcę (Autora dokumentacji technicznej-prowadzącego nadzór) i Zamawiającego. W TYM MIEJSCU DOŁĄCZYĆ: Uzupełnione: ZAP_OFER_CENO Do oferty dołączyć wymagane: ZAŚWIADCZENIA Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" Attachment required (0)
3 Termin realizacji - 1.WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ: Termin 14 dni, od daty podpisania umowy z Wykonawcą-autorem. 2.Prowadzenie nadzoru inwestorskiego-autorskiego dla zakresu wykonywanych prac budowlanych. (Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót, do dnia zakończenia prac i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu (przyjazdów), po stronie Wykonawcy. Wymagana udokumentowana wizyta na terenie budowy w obecności przedstawiciela inwestora, przez prowadzącego nadzór 2 razy w tygodniu i sporządzenie notatki z przeprowadzonych czynności. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 180