Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 z Z/I Julków i Z/I Gotartów/ 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 30-08-2023 09:38:00
Placing offers : 05-10-2023 10:00:00
Offers opening : 05-10-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 84.15 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.67 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 357.61 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.96 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z załącznikami.zip zip 606.71 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.07 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 18.94 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 39.5 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 18.65 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 26.06 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.77 2023-08-30 09:38:00 Proceeding
SWZ — MODYFIKACJA I.pdf pdf 357.98 2023-09-04 09:11:39 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie.pdf pdf 65.84 2023-09-04 09:11:43 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 56.83 2023-10-05 11:55:00 Public message
Inf. o wyniku Platforma.pdf pdf 77.25 2023-10-26 13:07:07 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 162.89 2023-11-14 10:22:22 Public message

Announcements

2023-11-14 10:22 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-10-26 13:07 Małgorzata Podsiadła Informacja o wyniku postępowania

Inf. o wyniku Platf [...].pdf

2023-10-05 11:55 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-10-05 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 644 000,00 zł netto/ 1 775 520,00 zł brutto
z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 - 687 000,00 zł netto/ 741 960,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 - 687 000,00 zł netto/ 741 960,00 zł brutto,
Zadanie nr 3 - 270 000,00 zł netto/ 291 600,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 811