Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZ.272.18.2023. Wałecka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Justyna Kowalska
Powiat Wałecki
Deadlines:
Published : 20-09-2023 10:07:00
Placing offers : 17-10-2023 10:00:00
Offers opening : 17-10-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogloszenie_o_zamowieniu_2023-OJS181-565537-pl.pdf pdf 280.27 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
WALECKA_GZ_SWZ.pdf pdf 899.89 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 638.5 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 68 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_1c_Wykaz_PPE.xls xls 416 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 43.7 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 224.5 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 49.5 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 40.5 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 31.55 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.84 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 36.5 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 38.5 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 28.39 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 833.04 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
Zal_8a_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 835.93 2023-09-20 10:07:00 Proceeding
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 434.37 2023-10-17 13:47:47 Public message
WYBOR_WALCZ_P.pdf pdf 456.9 2023-10-26 15:31:34 Public message
2023-OJS228-716888-pl.pdf pdf 259.31 2023-11-27 11:03:22 Public message

Announcements

2023-11-27 11:03 Justyna Kowalska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS228-716888-p [...].pdf

2023-10-26 15:31 Justyna Kowalska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

WYBOR_WALCZ_P.pdf

2023-10-17 13:47 Justyna Kowalska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2023-10-17 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1) Część 1 zamówienia (zamówienie podstawowe) - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - grupy taryfowe C, G, R - 10 820 242,72 zł brutto
2) Część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - grupa taryfowa B -
5 185 513,64 zł brutto
3) Część 3 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego –
4 362 371,51 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 707