Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IN.271.8.2023 Modernizacja i rewitalizacja terenu zielonego w Popowie Tomkowym

Agnieszka Skalska
Gmina Mieleszyn
Deadlines:
Published : 29-08-2023 10:44:00
Placing offers : 14-09-2023 09:00:00
Offers opening : 14-09-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dba85f-0c99-d953-2da6-e50011882bba-1.pdf pdf 142.22 2023-08-29 10:44:00 Proceeding
Projekt_umowy.pdf pdf 564.87 2023-08-29 10:44:00 Proceeding
swz IN.271.8.2023 ostateczna podpisana.pdf pdf 807.12 2023-08-29 10:44:00 Proceeding
zał. nr 6 projekt budowlany.zip zip 10569.62 2023-08-29 10:44:00 Proceeding
Załączniki od 1 do 5 SWZ.docx docx 1159.66 2023-08-29 10:44:00 Proceeding
Odpowiedź KIRIS.pdf pdf 260.07 2023-09-12 10:07:42 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 184.28 2023-09-12 10:13:49 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 184.28 2023-09-14 08:32:08 Public message
informacja o kwocie.pdf pdf 176.2 2023-09-14 09:00:00 Public message

Announcements

2023-09-14 08:32 Agnieszka Skalska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z art. 255 pkt.6

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-09-12 10:13 Agnieszka Skalska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-09-12 10:07 Agnieszka Skalska Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia

Odpowiedź KIRIS.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 334