Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-106/23 Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu zaazotowanego typu Ls do jednostek Policji garnizonu zachodniopomorskiego

Deadlines:
Published : 30-08-2023 09:10:00
Placing offers : 15-09-2023 09:00:00
Offers opening : 15-09-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.08.2023 r..pdf pdf 92.8 2023-08-30 09:10:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 4903.01 2023-08-30 09:10:00 Proceeding
odp. z dn. 06.09.2023 r. na pytania z dn. 01.09.2023 r..pdf pdf 368.04 2023-09-06 08:55:10 Public message
zał. 2 formularz kalkulacji cenowej.pdf pdf 445.2 2023-09-06 08:55:10 Public message
zał. 2 formularz kalkulacji cenowej.xlsx xlsx 15.32 2023-09-06 08:55:10 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.09.2023 r..pdf pdf 40.57 2023-09-06 08:55:10 Public message
odp. z dn. 11.09.2023 r. na pytania z dn. 01.09.2023 r..pdf pdf 364.91 2023-09-11 11:40:53 Public message
zał. 6 zmodyfikowane projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 738.52 2023-09-11 11:40:53 Public message
informacja z otwarcia ofet z dn. 15.09.2023 r..pdf pdf 272.95 2023-09-15 13:08:37 Public message
unieważnienie z dn. 15.09.2023 r..pdf pdf 271.86 2023-09-15 13:08:37 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 21.09.2023 r..pdf pdf 57.23 2023-09-21 11:24:51 Public message

Announcements

2023-09-21 11:24 Krzysztof Kliman ogłoszenie o wyniku postępowania dn. 21.09.2023 r.

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-15 13:08 Krzysztof Kliman informacja z otwarcia ofert i unieważnienie postępowania z dn. 15.09.2023 r.

informacja z otwarci [...].pdf

unieważnienie z dn. [...].pdf

2023-09-15 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi gross 329 783,05 zł.
2023-09-11 11:40 Krzysztof Kliman odpowiedzi z dn. 11.09.2023 r. na pytania z dn. 01.09.2023 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 11.09.2023 r.

odp. z dn. 11.09.202 [...].pdf

zał. 6 zmodyfikowane [...].pdf

2023-09-06 08:55 Krzysztof Kliman odpowiedzi z dn. 06.09.2023 r. na część pytań z dn. 01.09.2023 r., zmiana terminu składani i otwarcia ofert, ogloszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.09.2023 r.

odp. z dn. 06.09.202 [...].pdf

zał. 2 formularz kal [...].pdf

zał. 2 formularz kal [...].xlsx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 265