Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.272.7.2023 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130”

Łukasz Mazurkiewicz
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Department: Samodzielne Stanowisko Ds. Zamówień Publicznych I Pozyskiwania Środków Finansowych Zewnętrznych
Deadlines:
Published : 28-08-2023 15:12:00
Placing offers : 12-09-2023 11:00:00
Offers opening : 12-09-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. 1 - formularz oferty.docx docx 68.88 2023-08-28 15:12:00 Proceeding
Zał. 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc doc 95.5 2023-08-28 15:12:00 Proceeding
Zał. 3 - Wykaz robót budowlanych.docx docx 67.41 2023-08-28 15:12:00 Proceeding
Zał. 5 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 86.5 2023-08-28 15:12:00 Proceeding
Zał. 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 67.61 2023-08-28 15:12:00 Proceeding
Zał. 7 - wzór umowy.docx docx 95.92 2023-08-28 15:12:00 Proceeding
Zał. nr 4 – dokumentacja projektowa.rar rar 23627.67 2023-08-28 15:12:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.72 2023-08-28 15:12:00 Proceeding
SWZ.docx docx 111.03 2023-08-28 15:12:00 Proceeding
wyjaśnienie SWZ 08.09.pdf pdf 157.65 2023-09-08 10:41:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.09.2023r..pdf pdf 168.26 2023-09-12 14:00:27 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 242.56 2023-09-20 12:54:20 Public message

Announcements

2023-09-20 12:54 Łukasz Mazurkiewicz Działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu . Treść informacji dostępna jest w załączniku.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-12 14:00 Łukasz Mazurkiewicz Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający podaje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. (Szczegóły znajdują się w załączniku.)

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-12 11:21 Łukasz Mazurkiewicz Zgodnie z art. 222 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 1 059 467,84 zł
2023-09-08 10:41 Łukasz Mazurkiewicz Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do SWZ. Szczegółowa informacja znajduje się w załączniku.

wyjaśnienie SWZ 08.0 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 596