Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPS.DGO.26.2.2.2023 Dostawa różnych artykułów spożywczych, w tym artykułów spożywczych suchych, bezglutenowych, owoców i warzyw przetworzonych, cukru i jego wyrobów, tłuszczy, ryb przetworzonych i konserowanych.

Anna Gamdzyk
Miasto Ostrołęka Department: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 28-08-2023 12:57:00
Placing offers : 06-09-2023 09:00:00
Offers opening : 06-09-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Dom Pomocy Społecznej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce uprzejmie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp, którego przedmiotem jest :

" Dostawa różnych artykułów spożywczych, w tym spożywczych suchych, bezglutenowych, owoców i warzyw przetworzonych, cukru i jego wyrobów, tłuszczy, ryb przetworzonych i konserwowanych", w okresie od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.

Grupa CPV 15200000-0,15330000-0,15412000-9,15610000-7,15800000-6

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.odt odt 42.69 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
cz.1 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy Ryby przetworzone i konserwowane (1).odt odt 10.38 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
cz.2 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.2 warzywa i owoce przetworzone (1).odt odt 13.27 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
cz.3 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.3 oleje i tłuszcze.odt odt 9.42 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
cz.4 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.4 mąka,płatki, chleb i wafle bezglutenowe.odt odt 10.86 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
cz.5 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.5 kawa, herbata.odt odt 10.44 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
cz.6 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.6 słodycze.odt odt 12.01 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
cz.7 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.7 Różne produkty spożywcze suche.odt odt 18.79 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy.docx docx 24.77 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków.odt odt 9.44 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - grupa kapitałowa.docx docx 17.44 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5- wzór-projekt umowy.docx docx 33.57 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.doc doc 280 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu III kw..pdf pdf 133.45 2023-08-28 12:57:00 Proceeding
Ostrołęka - inne gramatury (2).pdf pdf 808.11 2023-09-04 08:06:03 Public message
cz.5 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.5 kawa, herbata- poprawiony.odt odt 10.54 2023-08-31 07:22:18 Public message
cz.6 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.6 słodycze-poprawione.odt odt 11.84 2023-08-31 07:22:18 Public message
cz.7 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.7 Różne produkty spożywcze suche - poprawione 1.odt odt 18.84 2023-08-31 09:35:12 Public message
cz.6 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.6 słodycze-poprawione.odt odt 11.75 2023-08-31 11:48:58 Public message
cz.5 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy cz.5 kawa, herbata- poprawiony.odt odt 10.48 2023-08-31 11:48:58 Public message
wybór wykonawców 2023-suche.pdf pdf 1507.1 2023-09-07 15:02:02 Public message
Polaris -odstąpienie .pdf pdf 333.19 2023-09-20 06:56:48 Public message
wybór wykonawcy -bezglutenowe.pdf pdf 540.22 2023-09-21 13:52:44 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 186.39 2023-10-04 10:07:40 Public message

Announcements

2023-10-04 10:07 Anna Gamdzyk Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiaclecia w Ostrołęce przy ul. Rolnej 27, w załączeniu przesyła ogłoszenie o wyniku postepowania na "Dostawę różnych artykułów spożywczych, w tym spożywczych suchych, bezglutenowych, owoców i watrzyw przetworzonych, cukru i jego wyrobów, tłuszczy, ryb przetworzonych i konserwowanych".


Z poważaniem
Anna Gamdzyk

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-21 13:52 Anna Gamdzyk Dzień dobry,
Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce informuje,żę w postepowaniu na " Dostawę artykułów spożywczych, w tym spożywczych suchych, bezglutenowych, owoców i warzyw przetworzonych, cukru i jego wyrobów, tłuszczy, ryb prztworzonych i konserwowanych", w część nr 4- mąka, płatki, chleb, wafle bezglutenowe" , dokonał ponownego badania i wyboru ofert zgodnie z art. 263 Ustawy Pzp.
W załączeniu informacja o wyborze.
Z poważaniem
Anna Gamdzyk

wybór wykonawcy -bez [...].pdf

2023-09-20 06:56 Anna Gamdzyk Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce, przy ul. Rolnej 27 informuje, że w postepowaniu na "Dostawę różnych artykułów spożywczych, w tym spożywczych suchych, bezglutenowych, owoców i warzyw przetworzonych, cukru i jego wyrobów, tłuszczy, ryb przetworzonych i konserwowanych" , w części nr 4 " mąka, płatki, wafle, chleb bezglutenowy" Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odstąpił od podpisania umowy. Zgodnie z art. 263 ustawy Pzp Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych wykonawców.

Z poważaniem
Anna Gamdzyk

Polaris -odstąpienie [...].pdf

2023-09-07 15:02 Anna Gamdzyk Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce, przy ul. Rolnej 27 uprzejmie informuje, że w postępowaniu ID 810504, ogłoszenie 2023/BZP 00369852 na " Dostawę różnych artykułów spożywczych, w tym spożywczych suchych, bezglutenowych, owoców i warzyw przetworzonych, cukru i jego wyrobów, tłuszczy, ryb przetworzonych i konserwowanych" wpłynęło 7 ofert. Wszystkim uczestnikom postepowania dziękujemy za udział i złożenie ofert.
W załączeniu pismo dotyczące wyboru.
Z poważaniem
Anna Gamdzyk

wybór wykonawców 202 [...].pdf

2023-09-06 09:00 Buyer message Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiaclecia w Ostrołęce informuje, że szacowana wartość jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to kwota 169 136,97 zł
2023-09-04 14:51 Anna Gamdzyk Pytanie
Dzień Dobry,
dot. Zadania nr 2 poz. 11 - proszę o informacje jakiego typu syrop Państwo oczekujecie. Syrop jest to produkt dosładzany, do rozpuszczania w wodzie, natomiast może zależy Państwu na soku bez cukru?
Odpowiedź
witam, zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowo-cenowym Zał. nr 1 do Swz i umowy cześć nr 2 poz.11. syrop owocowy b/c 1L
2023-09-04 08:06 Anna Gamdzyk
handel@polaris.kalisz.pl
Data wysłania wiadomości: 2023-09-01 15:39:05
Dzień Dobry,
w załączeniu pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.
Z poważaniem,
Kinga Galant-Sasiak

Witam, W odpowiedzi na wyjaśnienie treści SWZ dotyczące załącznika nr 1 do SWZ i Umowy Zamawiajacy informuje, że dopuszcza dostarczanie produktów wymienionych w piśmie - część 2, część 4,część 6, cześć 7 w gramaturze innej niż w formularzu asortymentowo-ilościowo-cenowym Załącznik nr 1 do SWZ i Umowy z jednoczesnym przeliczeniem ilości towaru, z zaokrągleniem do pełnej jednostki miary.
Z poważaniem
Anna Gamdzyk

Ostrołęka - inne gra [...].pdf

2023-08-31 11:48 Anna Gamdzyk W załączeniu przesyłam poprawione formularze, ostatecznie obowiązujace do zamówienia DPS.DGO.26.2.2.23 w części kawa, herbata i słodycze.

cz.6 Formularz asort [...].odt

cz.5 Formularz asort [...].odt

2023-08-31 09:35 Anna Gamdzyk witam,
Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiaclecia w Ostrołęce, w załączeniu przesyła poprawiony formularz asortymentowo ilościowo cenowy dot. zamówinia DPS. DGO.26.2.2.23 spozywcze suche.
Z poważaniem
Anna Gamdzyk

cz.7 Formularz asort [...].odt

2023-08-31 07:22 Anna Gamdzyk dzień dobry,
Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce w załączniku przesyła poprawione formularze asortymentowo ilisciowo cenowe na dostawę kawy i herabty oraz słodyczy, dotyczy zamówinia DPS.DGO.26.2.2.23

Z poważaniem
Anna Gamdzyk

cz.5 Formularz asort [...].odt

cz.6 Formularz asort [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 396