Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.10.2023 Nadzór inwestorski przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie” w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10a

Marcelina Kruża
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 28-08-2023 12:26:00
Placing offers : 05-09-2023 09:00:00
Offers opening : 05-09-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 153.24 2023-08-28 12:26:00 Proceeding
załączniki edytowalne.doc doc 293 2023-08-28 12:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 11499.94 2023-08-28 12:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 6A do SWZ - Termomodernizacja kompletna.zip zip 87000.67 2023-08-28 12:26:00 Proceeding
Załącznik Nr 6B do SWZ - Termomodernizacja 2023 r.zip zip 20383.28 2023-08-28 12:26:00 Proceeding
SWZ (10) - podpisany .pdf pdf 2236.13 2023-08-28 13:17:32 Proceeding
odpowiedż na pytanie do treści SWZ (podpisana).pdf pdf 802.48 2023-08-31 11:29:04 Public message
odpowiedź na pytanie Wykonawcy (2) - podpisana.pdf pdf 800.69 2023-09-01 10:05:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert (10) - podpisana.pdf pdf 636.6 2023-09-05 10:37:54 Public message
Informacja o wyborze oferty (10) - podpisana.pdf pdf 641.01 2023-09-14 12:41:32 Public message

Announcements

2023-09-14 12:41 Marcelina Kruża Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-05 10:37 Marcelina Kruża Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-05 09:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto): 60.000,00 zł.
2023-09-01 10:05 Marcelina Kruża Odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące treści SWZ.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2023-08-31 11:29 Marcelina Kruża Odpowiedź na pytanie dotyczące treści SWZ.

odpowiedż na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 287