Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KI.271.5.2023 ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno - wypoczynkową przy Szkole w Fredropolu w formule zaprojektuj i wybuduj

Sebastian Kątek
Gmina Fredropol
Deadlines:
Published : 25-08-2023 14:35:00
Placing offers : 06-09-2023 10:00:00
Offers opening : 06-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7 do SWZ.doc doc 239.5 2023-08-25 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 28 2023-08-25 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 34.5 2023-08-25 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 31 2023-08-25 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 31 2023-08-25 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.doc doc 29.5 2023-08-25 14:35:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0036843901 z dnia 2023-08-25.pdf pdf 175.94 2023-08-25 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 85.5 2023-08-25 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 32.5 2023-08-25 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ.7z 7z 96459.35 2023-08-25 14:35:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0037893301 z dnia 2023-09-04.pdf pdf 35.59 2023-09-04 07:47:25 Proceeding
SWZ popr 2.odt odt 95.62 2023-09-04 07:49:15 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0037318501 z dnia 2023-08-30.pdf pdf 47.73 2023-08-30 10:24:30 Proceeding
SWZ popr 2.odt odt 95.62 2023-09-04 07:55:21 Public message
Ogłoszenie nr 2023BZP 0037893301 z dnia 2023-09-04.pdf pdf 35.59 2023-09-04 07:55:21 Public message
Ogłoszenie nr 2023BZP 0037318501 z dnia 2023-08-30.pdf pdf 47.73 2023-08-30 10:27:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #810114.pdf pdf 29.47 2023-09-06 12:32:52 Public message
2. Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #810114.pdf pdf 49.47 2023-09-06 13:00:40 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 313.43 2023-09-07 11:48:54 Public message
Ogłoszenie nr 2023BZP 0040188901 z dnia 2023-09-19.pdf pdf 67 2023-09-19 08:48:58 Public message

Announcements

2023-09-19 08:48 Sebastian Kątek Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.:
Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno - wypoczynkową przy Szkole w Fredropolu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie nr 2023BZ [...].pdf

2023-09-07 11:48 Sebastian Kątek zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-09-06 13:00 Sebastian Kątek Poprawiona informacja z otwarcia ofert.

2. Informacja z otwa [...].pdf

2023-09-06 12:32 Sebastian Kątek Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-06 10:00 Buyer message 300 000,00 zł brutto
2023-09-04 07:55 Sebastian Kątek Zmieniono SWZ,
wydłużono termin składania i otwarcia ofert,
Ujednolicono termin wykonania zamówienia do czerwca 2026 r.

SWZ popr 2.odt

Ogłoszenie nr 2023BZ [...].pdf

2023-09-01 14:44 Sebastian Kątek Treść zapytania:

"Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty w postępowaniu na ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.: Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno - wypoczynkową przy Szkole w Fredropolu w formule zaprojektuj i wybuduj prosimy o wyjaśnienie jaki jest termin realizacji usługi ponieważ dokumentacja postepowania wskazuje dwa różne terminy:
w ogłoszeniu pkt 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30
oraz w SWZ pkt 11 Umowa z wybranym Wykonawcą będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do końca realizacji i rozliczenia inwestycji tj. szacowany okres realizacji usługi wynosi – do II kw. 2025 r.
natomiast zapis wzoru umowy par. 2 podaje datę aż o 12 miesięcy dłuższą Umowa z Inspektorem Nadzoru będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do końca realizacji i rozliczenia inwestycji – szacowany okres realizacji usługi wynosi do 30.06.2026r.

Prosimy o wyjaśnienie ponieważ rozbieżność wynosi aż 12 miesięcy a okres realizacji usługi ma bardzo istotne znaczenie dla kalkulacji wysokości ceny ofertowej."

Odpowiedź:
Prawidłowy zapis SWZ:
SWZ pkt 11 Umowa z wybranym Wykonawcą będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do końca realizacji i rozliczenia inwestycji tj. szacowany okres realizacji usługi wynosi – do II kw. 2026 r.

Poprawiono SWZ, dokona się zmiany ogłoszenia,
2023-09-01 10:35 Sebastian Kątek Odpowiedź na wniosek oferenta
Treść wniosku:
"Dot. „Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno - wypoczynkową przy Szkole w Fredropolu w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Szanowni Państwo,
Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert z dnia 04.09.2023r. na dzień 11.09.2023r. Wykonawca chciałby w niniejszym postępowaniu złożyć Zamawiającemu korzystną ofertę, w związku z powyższym podjął niezbędne prace nad jej przygotowaniem, tj. prace nad szczegółową analizą przedmiotu zamówienia, dokumentacji
przetargowej.
Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby pozwoli zarówno nam jak i innym zainteresowanym podmiotom na rzetelne opracowanie dokumentów i przedłożenie ich Zamawiającemu, co zwiększy konkurencyjność postępowania oraz umożliwi otrzymanie korzystniejszych ofert. W związku z powyższym, prosimy o przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby i przesunięcie terminu składania ofert na proponowany przez nas termin."

Odpowiedź na wniosek oferenta:

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek o zmianę terminu składania ofert informujemy, iż ze względu na pilną potrzebę wyłonienia Wykonawcy przedmiotowego zakresu zamówienia oraz harmonogram realizacji prac Wykonawcy robót budowlanych, z którym wiąże nas umowa nie jest dla nas korzystne dokonanie takiego wydłużenia terminu.
W związku z tym termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Sebastian Kątek
Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Fredropol.
2023-08-30 10:27 Sebastian Kątek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ŚWIADCZENIE USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA PN.:
Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno - wypoczynkową przy Szkole w Fredropolu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie nr 2023BZ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 517