Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZDM.NE-3.332.64.2023 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego w Przemyślu.

Deadlines:
Published : 24-08-2023 10:24:00
Placing offers : 01-09-2023 09:00:00
Offers opening : 01-09-2023 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego w Przemyślu. 
Zamówienie w formule "Zaprojektuj i wybuduj". 
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zał. nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy, zał nr 2 graficzny ul. Wyszyńskiego, zał nr 3 graficzny ul. Ceramiczna i Gazowa

Termin realizacji zamówienia: 


Dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę- 25.09.2023r. 

Prace budowlano - montażowe - zakres wg PFU - 30.11.2023r. 


Gwarancja na przedmiot zamówienia:

60 m-cy od daty odbioru. 


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 166790335 wew 208

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 Program Funkcjoonalno - Użytkowy.pdf pdf 3385.56 2023-08-24 10:24:00 Proceeding
Zał nr 2 graficzny ul. Wyszyńskiego.pdf pdf 533.69 2023-08-24 10:24:00 Proceeding
Zał. nr 3 graficzny ul. Ceramiczna i Gazowa.pdf pdf 861.95 2023-08-24 10:24:00 Proceeding
Zał. nr 4 Rodo.docx docx 15.5 2023-08-24 10:24:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ceramicznej, Gazowej, Wyszyńskiego w Przemyślu. OPZ 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie - Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji zamówienia - Dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - 25.09.2023r. Prace budowlano - montażowe - zakres wg PFU - 30.11.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji robót tj. wykonania co najmniej jednego zadania polegającego na wykonaniu oświetlenia drogowego obejmującego, co najmniej montaż 1 latarni oświetleniowej zasilanej linią kablową nN. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - 60 miesięcy od daty odbioru. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 231