Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZ.271.7.2023 "Dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych"

Zofia Marchewka-Wojciechowska
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Department: Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu
Deadlines:
Published : 23-08-2023 10:59:00
Placing offers : 30-08-2023 09:00:00
Offers opening : 30-08-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 81.02 2023-08-23 10:59:00 Proceeding
SWZ.docx docx 78.05 2023-08-23 10:59:00 Proceeding
Załączniki Nr 1 do SWZ - Oferta (dotyczy części Nr 1 i Nr 2).docx docx 31 2023-08-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 -Oświadczenie o niepodleganiu.docx docx 22.04 2023-08-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udost. zasoby.doc doc 56 2023-08-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - warunki umowy dla części nr 1- dostawa soli drogowej.docx docx 39.56 2023-08-23 10:59:00 Proceeding
Załącznik nr 5- warunki umowy dla części nr 2- dostawa piasku.docx docx 36.89 2023-08-23 10:59:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 21.56 2023-08-30 10:56:16 Public message
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert.docx docx 21.18 2023-08-30 12:31:23 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1 .pdf pdf 517.74 2023-09-08 11:23:20 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert- część nr 2 dostawa piasku.pdf pdf 254.05 2023-09-08 11:24:15 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania części nr 2- dostawa.pdf pdf 199.93 2023-09-08 11:25:25 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.docx docx 13.97 2023-08-30 09:00:00 Public message

Announcements

2023-09-08 11:25 Zofia Marchewka-Wojciechowska Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania części nr 2

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-09-08 11:24 Zofia Marchewka-Wojciechowska Zawiadomienie o odrzuceniu ofert - część nr 2

Zawiadomienie o odrz [...].pdf

2023-09-08 11:23 Zofia Marchewka-Wojciechowska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - część nr 1

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-08-30 12:31 Zofia Marchewka-Wojciechowska
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Sprostowanie do info [...].docx

2023-08-30 10:56 Zofia Marchewka-Wojciechowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-08-30 09:00 Buyer message Informacja o kwocie na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 352