Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPL/19/PN/2023 Dostawa serwera PACS

Deadlines:
Published : 23-08-2023 10:30:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08dba3ac-b4ba-7481-e306-5e00111af1b6.pdf pdf 93.96 2023-08-23 10:30:00 Proceeding
SWZ.doc doc 181.5 2023-08-23 10:30:00 Proceeding
załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 59 2023-08-23 10:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia poprawiony.docx docx 55.94 2023-08-23 10:30:00 Proceeding
umowa serwer PACS.docx docx 54.03 2023-08-23 10:30:00 Proceeding
załącznik nr 4 - oświadczenie warunki i brak wykluczenia.doc doc 61 2023-08-23 10:30:00 Proceeding
Umowa powierzenia....doc doc 69 2023-08-24 10:22:11 Public message
08dbad2a-dd2e-8a8a-851b-8200122ace07.pdf pdf 35.21 2023-09-04 12:53:27 Public message
Odpowiedzi na pytania_wys 1doc.doc doc 622.5 2023-09-13 13:48:24 Public message
08dbb8f7-35a7-1439-b18c-770011639389.pdf pdf 48.96 2023-09-20 14:28:23 Public message

Announcements

2023-09-20 14:28 Janusz Kowalski W załączeniu Zamawiający informuje o wyniku postępowania. Janusz Kowlaski

08dbb8f7-35a7-1439-b [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 440 000,00zł. Janusz Kowalski
2023-09-13 13:48 Janusz Kowalski W załączeniu Zamawiający informuje o zapytaniach i odpowiedziach dotyczących treści swz. Janusz Kowalski

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2023-09-04 12:53 Janusz Kowalski Uzupełniam załącznik do komunikatu

08dbad2a-dd2e-8a8a-8 [...].pdf

2023-09-04 11:44 Janusz Kowalski W załączeniu Zamawiający informuje o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. JK
2023-08-24 10:22 Janusz Kowalski Zamawiający uzupełnia załączniki do swz w postaci projektu umowy powierzenia danych osobowych. Janusz Kowalski

Umowa powierzenia... [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 655