Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rl.271.15.2023 Remont drogi we wsi Szaciły

Ryszard Prolan
Gmina Jaświły
Deadlines:
Published : 22-08-2023 15:04:00
Placing offers : 06-09-2023 10:00:00
Offers opening : 06-09-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.BES.pdf pdf 397.89 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia art. 125 ust.1 dotyczące spełniania warunków udziału.docx docx 15.93 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia art.125 ust.1 dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 24.92 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - wzór Formularza oferty.docx docx 25.83 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wzór istotnych postanowień umowy.docx docx 56.34 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 20.03 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - wykaz robót.docx docx 17.36 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Opis techniczny - załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 767.6 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Plan sytuacyjny - załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 459.56 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Przedmiar robót - załącznik nr 1 do SWZ.pdf pdf 167.18 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - wykaz osób.docx docx 19.49 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 19.04 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby art. 125 ust.5.docx docx 24.11 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie art. 117 ust. 4.docx docx 20.55 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
Załącznik nr 12 do SWZ - wzór oświadczenia dot. wykluczenia Wykonawcy wspierającego agresję na Ukrainę.docx docx 16.76 2023-08-22 15:04:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 127.71 2023-08-22 15:05:08 Proceeding
odpowiedź Zamawiającego.pdf pdf 56.79 2023-08-25 10:23:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #808389.docx docx 25.05 2023-09-06 10:27:47 Public message
informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.BES.pdf pdf 206.2 2023-09-19 09:14:02 Public message

Announcements

2023-09-19 09:14 Ryszard Prolan Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-06 10:27 Ryszard Prolan Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2023-09-06 10:00 Buyer message 199 332,09 zł
2023-08-25 10:23 Ryszard Prolan Zamawiający informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania od Wykonawcy.

Z załączonym dokumencie Zamawiający udziela odpowiedzi.

odpowiedź Zamawiając [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 373