Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/2023 Zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych dot. przebudowy istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności w pracach wykończeniowych, realizowane w ramach projektu pn.: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW)

Deadlines:
Published : 23-08-2023 14:23:00
Placing offers : 07-09-2023 09:00:00
Offers opening : 07-09-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 171.67 2023-08-23 14:23:00 Proceeding
Ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.98 2023-08-23 14:23:01 Proceeding
PFU_z_załącznikami.zip zip 3970.26 2023-08-23 14:23:06 Proceeding
załączniki formalne do SWZ.zip zip 931.64 2023-08-23 14:23:09 Proceeding
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.doc doc 312 2023-09-07 09:01:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 346.5 2023-09-07 10:57:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 180.99 2023-09-13 09:03:48 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 68.49 2023-09-28 11:59:10 Public message

Announcements

2023-09-28 11:59 Anna Piszczek Ogłoszenie o wyniku postępowania - zawarciu umowy

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-13 09:03 Anna Piszczek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-07 10:57 Anna Piszczek Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2023-09-07 09:01 Anna Piszczek INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

Informacja o kwocie [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 507