Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 224/23 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko” – nr postępowania 224/23

Deadlines:
Published : 21-08-2023 13:13:00
Placing offers : 03-10-2023 08:00:00
Offers opening : 03-10-2023 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  


UWAGA:

Dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie pod poniższym linkiem:


https://drive.google.com/drive/folders/1Ohm8aIN3lBfqqFK-CUce0JJd9xe7FBSn?usp=sharing

 

Proszę skopiować link do wyszukiwarki. Następnie pobrać i zapisać dokumenty, w celu prawidłowego odczytu.


w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
edytowalny druk oferty postępowanie 224 23.rtf rtf 2660.86 2023-08-21 13:13:00 Proceeding
formularz jedz - edytowalna wersja.doc doc 201 2023-08-21 13:13:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf pdf 163.65 2023-08-21 13:13:00 Proceeding
swz 224 23.pdf pdf 7425.53 2023-08-21 13:13:00 Proceeding
swz 224 23.rtf rtf 4296.17 2023-08-21 13:13:00 Proceeding
informacja o odwołaniu.pdf pdf 65.35 2023-09-01 12:10:00 Public message
224_23 ilza lipsko fabe odwolanie zal 1.pdf pdf 605.01 2023-09-01 12:10:00 Public message
224_23 ilza lipsko fabe odwolanie zal 2.pdf pdf 328.1 2023-09-01 12:10:00 Public message
224_23 ilza lipsko fabe odwolanie zal 3.pdf pdf 361.62 2023-09-01 12:10:00 Public message
224_23 ilza lipsko fabe odwolanie zal 4.pdf pdf 12.55 2023-09-01 12:10:00 Public message
224_23 ilza lipsko fabe odwołanie.pdf pdf 543.76 2023-09-01 12:10:00 Public message
uzupełnienie swz o dokumentację badań podłoża gruntowego.pdf pdf 52.06 2023-09-13 12:08:39 Public message
dw747 dokumentacja badań podłoża gruntowego.pdf pdf 83824.15 2023-09-13 12:08:39 Public message
sprostowanie nr 1 ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 224 23.pdf pdf 85.87 2023-09-18 12:43:04 Public message
zmiana terminu otwarcia ofert 224 23.pdf pdf 96.92 2023-09-18 12:43:04 Public message
odp. na odwołanie_.pdf pdf 2751.89 2023-09-18 14:43:55 Public message
odpowiedzi na pytania wykonawców 2-34 do post. 224 23.pdf pdf 747.48 2023-09-22 12:10:18 Public message
zał. nr 1- 303_dw747_przedmiar_or.pdf pdf 174.76 2023-09-22 12:10:18 Public message
zał. nr 2 - 2022-02-08 dd do mp rb_l-400kv koz-osc (187-188)_pw_listopad_2021_zew(1).pdf pdf 475.96 2023-09-22 12:10:18 Public message
zał. nr 3 - idm z 20.02.2020_uzg_pw_idm.pdf pdf 212.1 2023-09-22 12:10:18 Public message
zał. nr 4 - 303_pw_tom_5.1_cz.2_rys_2.19.pdf pdf 4944.94 2023-09-22 12:10:18 Public message
zał. nr 5 - pge kozienice 10.05.23 r..pdf pdf 52.77 2023-09-22 12:10:18 Public message
zał. nr 6 - pge ostrowiec 28.09.16 r..pdf pdf 78.89 2023-09-22 12:10:18 Public message
odpowiedź na pytanie wykonawcy nr 1, zmiana terminu składania i otwarcia ofert 224 23.pdf pdf 217.16 2023-09-26 12:54:03 Public message
ogólne warunki umowy na roboty budowlane 21.09.2023.rtf rtf 2901.17 2023-09-26 12:54:03 Public message
sprostowanie nr 2 ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 224 23.pdf pdf 92.34 2023-09-26 12:54:03 Public message
informacja z otwarcia 224 23.pdf pdf 72.53 2023-10-03 10:27:34 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - platforma zakupowa.pdf pdf 104.03 2023-12-18 11:00:10 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane 224 23.pdf pdf 80.01 2024-01-29 14:29:04 Public message

Announcements

2024-01-29 14:29 Anna Wiktorowska–Kleczaj Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane - Wyniki postępowania 224/23.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-12-18 11:00 Dział Zamówień Publicznych Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.12.2023 r.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-10-03 10:27 Anna Wiktorowska–Kleczaj Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 224/23.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-10-03 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych wynosi:
518 269 682,00 zł brutto.
2023-09-26 12:54 Anna Wiktorowska–Kleczaj Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1.
Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

ogólne warunki umowy [...].rtf

sprostowanie nr 2 og [...].pdf

2023-09-22 12:10 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2-34 z dnia 22.09.2023 r.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

zał. nr 1- 303_dw747 [...].pdf

zał. nr 2 - 2022-02- [...].pdf

zał. nr 3 - idm z 20 [...].pdf

zał. nr 4 - 303_pw_t [...].pdf

zał. nr 5 - pge kozi [...].pdf

zał. nr 6 - pge ostr [...].pdf

2023-09-18 14:43 Anna Wiktorowska–Kleczaj W załączeniu odpowiedź Zamawiającego na odwołanie wniesione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko” – nr postępowania 224/23

odp. na odwołanie_.p [...].pdf

2023-09-18 12:43 Anna Wiktorowska–Kleczaj Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, że w związku z brakiem odpowiedzi na pytania zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

sprostowanie nr 1 og [...].pdf

zmiana terminu otwar [...].pdf

2023-09-13 12:08 Anna Wiktorowska–Kleczaj Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, że dokonuje uzupełnienia Dokumentacji przetargowej poprzez dodanie opracowania: Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 w m. Iłża do skrzyżowania z drogą krajową nr 79 w m. Lipsko”.

uzupełnienie swz o d [...].pdf

dw747 dokumentacja b [...].pdf

2023-09-01 12:10 Samanta Badowiec Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie na podstawie art. 524 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) informuje, że w ww. postępowaniu o zamówienie publiczne wpłynęło odwołanie.

informacja o odwołan [...].pdf

224_23 ilza lipsko f [...].pdf

224_23 ilza lipsko f [...].pdf

224_23 ilza lipsko f [...].pdf

224_23 ilza lipsko f [...].pdf

224_23 ilza lipsko f [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 7181