Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRG.271.10.2023 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń

Małgorzata Waleńska
Gmina Pępowo
Deadlines:
Published : 18-08-2023 12:37:00
Placing offers : 05-09-2023 10:00:00
Offers opening : 05-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ooz.pdf pdf 163.47 2023-08-18 12:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 510.83 2023-08-18 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf pdf 326.98 2023-08-18 12:37:00 Proceeding
Załączniki 1_7_do SWZ.odt odt 29.58 2023-08-18 12:37:00 Proceeding
Załączniki 1_7_do SWZ.pdf pdf 432.96 2023-08-18 12:37:00 Proceeding
Załacznik nr 9 do SWZ.zip zip 7311.45 2023-08-18 12:37:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.zip zip 88.48 2023-08-18 12:37:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #807186.pdf pdf 29.09 2023-09-05 12:55:15 Public message
unieważnienie_strona inter.pdf pdf 157.46 2023-09-21 12:06:03 Public message

Announcements

2023-09-21 12:06 Małgorzata Waleńska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

unieważnienie_strona [...].pdf

2023-09-05 12:55 Małgorzata Waleńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-05 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę do wysokości 157 400,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 8 do SW [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 430