Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.31.2023 Rozbudowa ulicy Truskawkowej w Kiełpinie w gminie Łomianki

Ewa Widawska
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 17-08-2023 15:00:00
Placing offers : 01-09-2023 10:00:00
Offers opening : 01-09-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.-1.mzp.pdf pdf 436.11 2023-08-17 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 80.5 2023-08-17 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120.5 2023-08-17 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf pdf 161.68 2023-08-17 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf pdf 972.34 2023-08-17 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ dokumentacja projektowa.7z 7z 91004.17 2023-08-17 15:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 24.81 2023-08-17 15:00:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145.91 2023-08-17 15:00:00 Proceeding
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 243.87 2023-08-25 15:43:57 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia1.pdf pdf 528.12 2023-08-28 17:52:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 251.4 2023-09-01 11:43:57 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 233.81 2023-09-29 10:40:25 Public message

Announcements

2023-09-29 10:40 Ewa Widawska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-01 11:43 Ewa Widawska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-28 17:52 Ewa Widawska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-08-25 15:43 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje odpowiedzi na pytania.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 567