Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/2418/52/2023 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Smolnej w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 18-08-2023 11:54:00
Placing offers : 29-08-2023 09:00:00
Offers opening : 29-08-2023 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z dokumentacją przetargową i przedstawienia oferty na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Smolnej w Kaliszu.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego.docx docx 45.85 2023-08-18 11:54:00 Proceeding
Projekt architektoniczno-budowlany.7z 7z 17436.26 2023-08-18 11:54:00 Proceeding
Projekt Zagospodarowania Terenu.7z 7z 27594.59 2023-08-18 11:54:00 Proceeding
Uzgodnienia.7z 7z 42517.85 2023-08-18 11:54:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 29.12 2023-08-18 11:54:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc doc 158.5 2023-08-18 11:54:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 132.37 2023-08-18 11:54:00 Proceeding
Załączniki 4 - 9.docx docx 46.45 2023-08-18 11:54:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 247.5 2023-08-29 09:40:34 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - Smolna.pdf pdf 749.75 2023-09-01 12:48:43 Public message

Announcements

2023-09-01 12:48 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-08-29 09:40 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-08-29 08:41 Anna Kędzia Link do transmisji online z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/S40G_f-1nvw?feature=share
2023-08-25 10:14 Anna Kędzia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu precyzuje zapis w odniesieniu do decyzji ZDM dotyczącej odtworzenia nawierzchni.
Odtworzenie nawierzchni należy wykonać poprzez: odtworzenie warstwy konstrukcyjnej w miejscu wykonanych wykopów i odtworzenia warstwy ścieralnej na całej długości wymienianego wodociągu i całej szerokości pasa ruchu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej azbestocementowej w ul. Smolnej w Kaliszu. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3581 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wejścia na budowę: 04.09.2023r. Termin wykonania do 10.11.2023r. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych do 10.12.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Gwarancja: 60 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 428