Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA/261/01/2023 Muzeum Rzemiosła w Krośnie: Manufaktura czasu - odtworzenie Pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych w Krośnie. Remont, przebudowa i adaptacja Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Małgorzata Babczyńska
Gmina Miasto Krosno Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 16-08-2023 13:09:00
Placing offers : 04-09-2023 10:00:00
Offers opening : 04-09-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.rar rar 218101.47 2023-08-16 13:09:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 126.8 2023-08-16 13:09:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.doc doc 327.5 2023-08-16 13:09:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 86.27 2023-08-16 13:09:00 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ - 24.08.2023 r..PDF PDF 172.57 2023-08-24 14:36:49 Public message
Zaktualizowana dokumentacja.rar rar 225199.25 2023-08-24 14:36:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 50.14 2023-08-29 13:03:37 Public message
Zmiana treści SWZ i ogłoszenia - 29.08.2023.doc doc 64.5 2023-08-29 13:03:37 Public message
Informacja z otwarcia oferty.doc doc 35.5 2023-09-04 11:06:23 Public message
Ogłoszenie o wyborze oferty.doc doc 42 2023-09-21 14:32:55 Public message

Announcements

2023-09-21 14:32 Małgorzata Babczyńska Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].doc

2023-09-04 11:06 Małgorzata Babczyńska Informacja z otwarcia oferty

Informacja z otwarci [...].doc

2023-09-04 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 3 160 984,31 zł brutto.

2023-08-29 13:03 Małgorzata Babczyńska Zmiana treści SWZ i ogłoszenia - 29.08.2023, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ i [...].doc

2023-08-24 14:36 Małgorzata Babczyńska Modyfikacja treści SWZ - 24.08.2023 r.

Modyfikacja treści S [...].PDF

Zaktualizowana dokum [...].rar

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 789