Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.8.2023 REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NR 2 Nr inw.: 16/584 NADLEŚNICTWA CZARNA BIAŁOSTOCKA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

Deadlines:
Published : 16-08-2023 12:22:00
Placing offers : 04-09-2023 10:00:00
Offers opening : 04-09-2023 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ remont budynku nr 2 - 16.08.2023.pdf pdf 381.97 2023-08-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 100.5 2023-08-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie art 125 ust 1 PZP.docx docx 24.21 2023-08-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór zobowiązania.doc doc 75 2023-08-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wzór karty gwarancyjnej.docx docx 20.84 2023-08-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf pdf 640.6 2023-08-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 6 – Regulamin korzystania z platformy zak.pdf pdf 210.2 2023-08-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie wyk.wspólnie ubieg..doc doc 71 2023-08-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz robót budowl.docx docx 22.83 2023-08-16 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - dokumentacja po zmianach 25.08.2023.7z 7z 8625.25 2023-08-28 08:03:44 Proceeding
SA.270.8.2023 Pismo dot. zmiany terminu składania ofert.pdf pdf 303.33 2023-08-23 09:15:10 Public message
Odpowiedzi na zadane pytania 28.08.2023.pdf pdf 322.68 2023-08-28 11:11:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 302.91 2023-09-04 15:21:43 Public message
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i uniewaznieniu postępowania.pdf pdf 352.08 2023-09-04 15:22:04 Public message

Announcements

2023-09-04 15:22 Piotr Rybarski Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o odrz [...].pdf

2023-09-04 15:21 Piotr Rybarski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-04 10:00 Buyer message Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) informuję, że w postępowaniu w trybie podstawowym na wykonanie zamówienia pod nazwą: „REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NR 2 Nr inw.: 16/584 NADLEŚNICTWA CZARNA BIAŁOSTOCKA W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ”
I. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
2023-08-28 11:11 Piotr Rybarski Odpowiedzi na zadane pytania

Odpowiedzi na zadane [...].pdf

2023-08-23 09:15 Piotr Rybarski Pismo dot. zmiany terminu składania ofert.

SA.270.8.2023 Pismo [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 821