Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W3.271.2.08.2023.JB „Remont dróg gminnych: nr 168022G Goręczyno – Dąbrowa, Nr 168020G Goręczyno – Ostrzyce, Nr 168026G Ostrzyce – Ramleje”

Justyna Brylowska
Urząd Gminy Somonino
Deadlines:
Published : 16-08-2023 11:20:00
Placing offers : 31-08-2023 10:00:00
Offers opening : 31-08-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ nakładki 16 sierpnia 2023 r. .doc doc 664 2023-08-16 11:20:00 Proceeding
Ogłoszenie 08db9e31-e44e-5696-c9bf-ca00114e8ff6 (1).pdf pdf 186.41 2023-08-16 11:20:00 Proceeding
SWZ nakładki 17 sierpnia 2023 r. - po modyfikacji.doc doc 666 2023-08-17 08:40:29 Proceeding
PR goreczyno koszowatka ostrzyce.pdf pdf 213.18 2023-08-17 08:40:40 Proceeding
PR Goreczyno na dabrowe 2023.pdf pdf 216.88 2023-08-17 08:40:40 Proceeding
PR Ostrzyce ramleje 2023.pdf pdf 215.67 2023-08-17 08:40:41 Proceeding
Pytania i odpowiedzi - remont dróg.pdf pdf 176.7 2023-08-18 10:45:47 Public message
2. kwota na zamówienie -Remont dróg gminnych.pdf pdf 201.57 2023-08-31 10:11:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #806057.pdf pdf 40.3 2023-08-31 12:53:08 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Remont dróg -Część II.pdf pdf 243.04 2023-09-07 14:58:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - Postępowanie #814774.pdf pdf 37.18 2023-09-12 12:40:08 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Remont dróg -Część I.pdf pdf 252.13 2023-09-20 13:34:24 Public message

Announcements

2023-09-20 13:34 Justyna Brylowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-12 12:40 Justyna Brylowska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-07 14:58 Justyna Brylowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części II.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-31 12:53 Justyna Brylowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-31 10:11 Justyna Brylowska Kwota na realizację zamówienia.

2. kwota na zamówien [...].pdf

2023-08-18 10:45 Weronika Rolska Pytania i odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 852