Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-WZ/PR/351-68/2023 TP/U/S „Zorganizowanie VIII Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego poświęconego pozamedycznemu wymiarowi profilaktyki zdrowotnej oraz roli czasu wolnego seniora"

Deadlines:
Published : 14-08-2023 14:21:00
Placing offers : 22-08-2023 09:00:00
Offers opening : 22-08-2023 10:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ-2023.pdf pdf 1003.52 2023-08-14 14:21:00 Proceeding
01 Zał. nr 1 do SWZ - OPZ VIII Sejmik.pdf pdf 788.36 2023-08-14 14:21:00 Proceeding
02 Zał. nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 735.67 2023-08-14 14:21:00 Proceeding
04 Zał. nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 29.99 2023-08-14 14:21:00 Proceeding
05 Zał. nr 5 do SWZ - Wykaz wykonanych usług.docx docx 22.56 2023-08-14 14:21:00 Proceeding
06 Zał. nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 22.5 2023-08-14 14:21:00 Proceeding
07 Zał. nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 37.04 2023-08-14 14:21:00 Proceeding
9 Zał. nr 9 Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 30.97 2023-08-14 14:21:00 Proceeding
10 Zał. nr 10 Oświadczenie wykazanie usług.docx docx 30.5 2023-08-14 14:21:00 Proceeding
11 Ogłoszenie 2023_BZP 00353218_01.pdf pdf 142.9 2023-08-14 14:21:00 Proceeding
12 Korekta Ogłoszenia 2023_BZP 00356250_01.pdf pdf 37.06 2023-08-17 12:40:59 Proceeding
00 Modyfikacja SWZ z 17 sierpnia 2023 r..pdf pdf 1004.51 2023-08-17 12:41:03 Proceeding
00 Modyfikacja SWZ z 21 sierpnia 2023 r..pdf pdf 1004.59 2023-08-21 11:56:02 Proceeding
13 Korekta Ogłoszenia 2023_BZP 00360059_01.pdf pdf 39.71 2023-08-21 11:56:05 Proceeding
08 Zał. nr 8 do SWZ - Dodatkowe doświadczenie konferansjera Korekta 2023-08-21.docx docx 21.49 2023-08-21 11:56:14 Proceeding
03 ZAł. nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 40.9 2023-08-14 14:21:00 Criterion
Modyfikacja nr 1 treści SWZ 351-68-2023.pdf pdf 517.09 2023-08-17 12:40:33 Public message
00 Modyfikacja SWZ z 17 sierpnia 2023 r..pdf pdf 1004.51 2023-08-17 12:40:33 Public message
Korekta Ogłoszenia 2023_BZP 00356250_01.pdf pdf 37.06 2023-08-17 12:40:33 Public message
08 Zał. nr 8 do SWZ - Dodatkowe doświadczenie konferansjera Korekta 2023-08-21.docx docx 21.49 2023-08-21 11:55:32 Public message
Modyfikacja nr 2 treści SWZ 351-68-2023.pdf pdf 562.69 2023-08-21 11:55:32 Public message
00 Modyfikacja SWZ z 21 sierpnia 2023 r..pdf pdf 1004.59 2023-08-21 11:55:32 Public message
2023-08-22 Informacja o przeznaczonej kwocie 351-68-2023-TP-U-S.pdf pdf 468.55 2023-08-22 09:32:11 Public message
2023-08-22 informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 484.04 2023-08-22 13:52:35 Public message
Informacja o wynikach 2023-09-14.pdf pdf 485.22 2023-09-14 09:51:53 Public message
Informacja o wynikach 2023-09-22 SPROSTOWANIE.pdf pdf 525.19 2023-09-22 13:15:38 Public message

Announcements

2023-09-22 13:15 Piotr Ratajczyk SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wynikac [...].pdf

2023-09-14 09:51 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wynikac [...].pdf

2023-08-22 13:52 Piotr Ratajczyk INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2023-08-22 informacj [...].pdf

2023-08-22 09:32 Piotr Ratajczyk INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

2023-08-22 Informacj [...].pdf

2023-08-21 11:55 Piotr Ratajczyk MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z 21 sierpnia 2023 r.

08 Zał. nr 8 do SWZ [...].docx

Modyfikacja nr 2 tre [...].pdf

00 Modyfikacja SWZ z [...].pdf

2023-08-17 12:40 Piotr Ratajczyk MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z 17 sierpnia 2023 r.

Modyfikacja nr 1 tre [...].pdf

00 Modyfikacja SWZ z [...].pdf

Korekta Ogłoszenia 2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03 ZAł. nr 3 do SWZ [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 656