Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 z Z/I Julków / 2023

Małgorzata Podsiadła
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 14-08-2023 11:25:00
Placing offers : 18-09-2023 10:00:00
Offers opening : 18-09-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 251.57 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 138.45 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 361.94 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy z zał.7z 7z 560.31 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.03 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.12 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.44 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.87 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.33 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
Załączniki nr 1 - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 15.46 2023-08-14 11:25:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 76.82 2023-09-18 12:07:58 Public message
Inf. o wyniku postępowania - Platforma.pdf pdf 79.42 2023-10-16 11:35:19 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 147.67 2023-11-15 10:53:57 Public message

Announcements

2023-11-15 10:53 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-10-16 11:35 Małgorzata Podsiadła INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Inf. o wyniku postęp [...].pdf

2023-09-18 12:07 Małgorzata Podsiadła Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-09-18 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 220 000,00 zł netto/5 637 600,00 zł brutto, z wyszczególnieniem na poszczególne zadania:
Zadanie nr 1: 2 610 000,00 zł netto/ 2 818 800,00 zł brutto,
Zadanie nr 2: 2 610 000,00 zł netto/ 2 818 800, 00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 905