Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/3093/23 Zakup i dostawa leków

Deadlines:
Published : 14-08-2023 09:12:00
Placing offers : 14-09-2023 10:00:00
Offers opening : 14-09-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS155-494293-pl ogł. o zamówieniu.pdf pdf 423.13 2023-08-14 09:12:12 Proceeding
Formularze cenowe 09.08.23.xls xls 118.5 2023-08-14 09:12:12 Proceeding
JEDZ.zip zip 83.54 2023-08-14 09:12:12 Proceeding
SWZ leki 09.08.2023.docx docx 142.33 2023-08-14 09:12:12 Proceeding
Pytania i odpowiedzi - leki 2023.docx docx 2446.66 2023-09-08 08:42:15 Public message
informacja z otwarcia ofert 14.09.23 ZP.3093.23.pdf pdf 257.1 2023-09-14 13:27:29 Public message
informacja o wyniku postępownia leki 2023sig.pdf pdf 780.7 2023-10-26 13:02:33 Public message

Announcements

2023-10-26 13:02 Katarzyna Okoń Informacja o wyniku postępowania

informacja o wyniku [...].pdf

2023-09-14 13:27 Katarzyna Okoń Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-14 10:00 Buyer message Pakiet 1 - 6307; Pakiet 2 - 27209; Pakiet 3 - 52262; Pakiet 4 - 2007; Pakiet 5 - 4209; Pakiet 6 - 198; Pakiet 7 - 3869; Pakiet 8 - 4231; Pakiet 9 - 2236; Pakiet 10 - 12694; Pakiet 11 - 1419; Pakiet 12 - 26168; Pakiet 13 - 8011; Pakiet 14 - 26058; Pakiet 15 - 2248; Pakiet 16 - 3361; Pakiet 17 - 23883; Pakiet 18 - 13297; Pakiet 19 - 525; Pakiet 20 - 121; Pakiet 21- 775; Pakiet 22 - 682; Pakiet 23 - 68760; Pakiet 24 - 2549; Pakiet 25 - 173.
2023-09-08 08:42 Katarzyna Okoń W załączeniu wyjaśnienia dot. treści SWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 814