Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/65/2023 D/65/2023 - Zakup szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Chemii oraz na potrzeby MCBR UO

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 14-08-2023 09:31:00
Placing offers : 01-09-2023 10:00:00
Offers opening : 01-09-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-65-2023 - SWZ z załącznikami.zip zip 758.28 2023-08-14 09:31:00 Proceeding
D-65-2023 Pytania i odpowiedzi nr 1.zip zip 374.43 2023-08-29 08:46:32 Public message
D-65-2023 - Unieważnienie - cz. 2 i cz. 5.pdf pdf 207.41 2023-09-04 11:57:18 Public message
D-65-2023 Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 191.22 2023-09-01 14:03:26 Public message
D-65-2023 - Wybór najkorzystniejszej oferty - cz. 1, cz. 3, cz. 4 i cz. 6.pdf pdf 262.66 2023-09-08 15:32:17 Public message

Announcements

2023-09-08 15:32 Zamówienia Publiczne UO D/65/2023 - Wybór najkorzystniejszej oferty - w części nr 1, w części nr 3, w części nr 4 oraz w części nr 6.

D-65-2023 - Wybór na [...].pdf

2023-09-04 11:57 Zamówienia Publiczne UO D/65/2023 - Unieważnienie postępowania - w części nr 2 oraz w części nr 5.

D-65-2023 - Unieważn [...].pdf

2023-09-01 14:03 Zamówienia Publiczne UO D/65/2023 - Protokół z otwarcia ofert.

D-65-2023 Protokół z [...].pdf

2023-09-01 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: w części nr 1 kwotę 4 751,00 zł brutto; w części nr 2 kwotę 4 700,00 zł brutto; w części nr 3 kwotę 5 700,00 zł brutto; w części nr 4 kwotę 3 800,00 zł brutto; w części nr 5 kwotę 6 900,00 zł brutto; w części nr 6 kwotę 1 200,00 zł brutto.
2023-08-29 08:46 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi nr 1. Zmiana OPZ w cz. 2 i 6, zmiana terminu składania/otwarcia ofert
NOWY TERMIN:
Składania ofert: 1.09.2023 r. godz: 10:00
Otwarcia ofert: 1.09.2023 r. godz: 10:30

D-65-2023 Pytania i [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 549