Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-I.271.20.2023 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - handlowego na cele administracyjno-kulturalne - świetlicę wiejską, usytuowanego na działce nr ewid. 71/3 w obrębie ewid. Skrzynka. gmina Lipiany (postępowanie powtórzone).

Wanda Kowalska
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 11-08-2023 14:53:00
Placing offers : 18-08-2023 14:30:00
Offers opening : 18-08-2023 14:35:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod e mail: inwestycje3@lipiany.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zapytanie ofertowe skrzynka II.pdf pdf 301.78 2023-08-11 14:53:00 Proceeding
załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (1).pdf pdf 2720.71 2023-08-11 14:53:00 Proceeding
załącznik nr 2 przedmiar.pdf pdf 69.98 2023-08-11 14:53:00 Proceeding
zał nr 3 do zapytania ofertowego.docx docx 18.36 2023-08-11 14:53:00 Proceeding
rod.pdf pdf 24.19 2023-08-11 14:53:00 Criterion
inf z otwarcia ofert II Skrzynka.pdf pdf 35.72 2023-08-22 10:11:35 Public message
wybór oferty II Skrzynka.pdf pdf 43.13 2023-08-22 10:12:00 Public message

Announcements

2023-08-22 10:12 Wanda Kowalska W załączeniu informacja o wyborze oferty.

wybór oferty II Skrz [...].pdf

2023-08-22 10:11 Wanda Kowalska W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

inf z otwarcia ofert [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo - handlowego na cele administracyjno-kulturalne - świetlicę wiejską, usytuowanego na działce nr ewid. 71/3 w obrębie ewid. Skrzynka. gmina Lipiany. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3494 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30.09.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie I - Oświadczamy, że cena podana powyżej jest niezmienna w okresie realizacji przedmiotu zamówienia i obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczenie II - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy jakichkolwiek zastrzeżeń do możliwości jego realizacji oraz zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Zamawiającego, określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Oświadczenie III - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, odpowiadające przedmiotowi zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
8 Oświadczenie IV - Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
9 Oświadczenie RODO - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu**

rod.pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 222