Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NH.270.22.2023 Dostawa odzieży mundurowej i odzieży myśliwskiej

Deadlines:
Published : 21-08-2023 09:14:00
Placing offers : 21-09-2023 14:00:00
Offers opening : 21-09-2023 15:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
21.08.2023 Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS159-504072-pl.pdf pdf 189.58 2023-08-21 09:14:00 Proceeding
SWZ NH.270.22.2023.pdf pdf 370.02 2023-08-21 09:14:00 Proceeding
Załączniki do SWZ NH.270.22.2023.zip zip 1076.14 2023-08-21 09:14:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 201.44 2023-09-15 06:46:13 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 201.44 2023-09-15 06:47:39 Public message

Announcements

2023-09-15 06:48 Katarzyna Witkowska Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Uzasadnienie prawne unieważnienia zamówienia:
art. 256 ustawy Pzp – Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert unieważnić postępowanie, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, ze dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-09-15 06:46 Katarzyna Witkowska Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 392