Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: W3.271.1.08.2023.JB „Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu Gminy Somonino w okresie od 04.09.2023r. do 21.06.2024r. poprzez zakup dla nich przez Gminę Somonino ulgowych biletów miesięcznych”

Weronika Rolska
Urząd Gminy Somonino
Deadlines:
Published : 10-08-2023 10:16:00
Placing offers : 18-08-2023 10:00:00
Offers opening : 18-08-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
7 ) ZaÅ acznik nr 7 do SWZ - SOPZ SUE.271.11.2021- Gmina Somonino.doc doc 189 2023-08-10 10:16:00 Proceeding
08db98b0-fc3b-30fe-e306-5e00111addd4 (2).pdf pdf 200.08 2023-08-10 10:16:00 Proceeding
SWZ DOWOZY 2023-2024.doc doc 237.5 2023-08-10 10:16:00 Proceeding
Zaą•cznik Nr 1 do SWZ -Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamĘwienia publicznego-do publikacji.docx docx 43.81 2023-08-10 10:16:00 Proceeding
Zaą•cznik Nr 3 do SWZ- Oswiadczenie o spelnianiu warunkow i niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 20.37 2023-08-10 10:16:00 Proceeding
Zaą•cznik Nr 4 do SWZ -Zobowi•zanie podmiotu trzeciego.docx docx 14.59 2023-08-10 10:16:00 Proceeding
Zaą•cznik Nr 5, 6,8 do SWZ.docx docx 23.01 2023-08-10 10:16:00 Proceeding
Zaą•cznik Nr 9 do SWZ - Grupa kapitaąowa.docx docx 15.58 2023-08-10 10:16:00 Proceeding
Zaą•cznik Nr 10 DO SWZ - dowozy.docx docx 14.86 2023-08-10 10:16:00 Proceeding
Zaą•cznikc Nr 2 do SWZ -Formularz ofertowy Somonino-do publikacji.doc doc 132 2023-08-10 10:16:00 Proceeding
Kwota na zamówienie -Dowozy.pdf pdf 178.3 2023-08-18 10:06:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #804466.pdf pdf 30.58 2023-08-18 14:27:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #809315 -Oferty Dodatkowe.pdf pdf 37.55 2023-08-30 12:11:04 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-dowozy.pdf pdf 225.16 2023-08-30 16:04:35 Public message

Announcements

2023-08-30 16:04 Justyna Brylowska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-30 12:11 Justyna Brylowska Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-18 14:27 Weronika Rolska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-18 10:06 Weronika Rolska Kwota na realizację zamówienia.

Kwota na zamówienie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 363