Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00309027/01 Zapewnienie dowozu uczniów do szkół podstawowych i dzieci do przedszkola prowadzonego na terenie Gminy Bledzew (RG.GR.271.23.2023))

Michał Kaczmarek
Gmina Bledzew
Deadlines:
Published : 10-08-2023 10:15:00
Placing offers : 18-08-2023 09:00:00
Offers opening : 18-08-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.02 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2819.49 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ.docx docx 30.67 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ.docx docx 21.34 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ.docx docx 18.64 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ.docx docx 33.41 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 5a do SWZ.docx docx 20.5 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 5b do SWZ.docx docx 19.47 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 6A do SWZ.pdf pdf 162.05 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 6B do SWZ.pdf pdf 102.77 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ.pdf pdf 185.67 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 do SWZ.pdf pdf 112.37 2023-08-10 10:15:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 422.15 2023-08-18 09:47:25 Public message
RG.GR.271.23.2023 z 21.08.2023.pdf pdf 389.38 2023-08-21 13:45:40 Public message
Wybór.pdf pdf 462.83 2023-09-04 13:13:06 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 89.61 2023-10-05 09:28:34 Public message

Announcements

2023-10-05 09:28 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-04 13:13 Michał Kaczmarek Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór.pdf

2023-08-21 13:45 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje pismo RG.GR.271.23.2023 z 21.08.2023 r.

RG.GR.271.23.2023 z [...].pdf

2023-08-18 09:47 Michał Kaczmarek Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-18 09:00 Buyer message Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 583.333,33 PLN (netto), 122.663,98 euro, 630.000,00 PLN (brutto) w tym:
część 1) - 444.444,44 PLN (netto), 99.794,42 euro , 480.000,00 PLN (brutto),
część 2) - 138.888,00 PLN (netto), 31.185,56 euro , 150.000,00 PLN (brutto).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 236