Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: VOL/EE/97/2023 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 97/2023 Voltra

Deadlines:
Published : 09-08-2023 20:58:00
Placing offers : 19-09-2023 11:00:00
Offers opening : 19-09-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu tj.:

·       Powiat Raciborski, Plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz;

·       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz;

·       Zespól Opieki Zdrowotnej, ul. Moniuszki 8, 48-210 Biała;

·       Gmina Jasień, ul. XX-lecia 20, 68-320 Jesień;

·       Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jasieniu, ul. Kolejowa 9, 68- 320 Jasień;

·       Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. pl. Armii Krajowej 2, 68- 320 Jasień;

·       Gmina Czerwieńsk, ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk;

·       Gmina Zawoja, 34-222 Zawoja 1307;

·       Babiogórskie Centrum Kultury im. Dr Urszuli Janickiej Krzywdy, Zawoja 2000A, 34-222 Zawoja;

·       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o., 34-222 Zawoja 1854;

·       Gmina Żagań o statusie miejskim, Pl. Słowiański nr 17, 68-100 Żagań;

·       Gmina Kożuchów, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów;

·       Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14, 67- 120 Kożuchów;

·       Gmina Kęsowo, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo;

·       Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

·       Gmina Alwernia, ul. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia;

·       Samorządowy Ośrodek Kultury, ul. Rynek 3, 32-566 Alwernia;

·       Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia;

·       Powiat Chrzanowski, ul. Wiosny Ludów 4, 32-552 Płaza;

·       Gmina Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn;

·       Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie, ul. Szkolna 4, 89-511 Cekcyn;

·       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Dworcowa 6, 89- 511 Cekcyn;

·       Gmina Babice, ul. Krakowska 56, 32-551 Babice;

·       Gminny Ośrodek Kultury w Babicach, ul. Krakowska 47, 32-551 Babice;

·       Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach, ul. Krakowska 47, 32-551 Babice;

·       Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach, ul. Krakowska 47, 32-551 Babice;

·       Ochotnicza Straż Pożarna w Rozkochowie, ul. Krakowska 47, 32-551 Babice;

·       Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu, ul. Kościelna 1, 32-555 Zagórze;

·       Gmina Ustka, ul. Dunina 24, 76-270 Ustka;

·       Centrum Kultury Gminy Ustka, ul. Darłowska 3B, 76-270 Ustka;

·       Powiat Kamieński, ul. Wolińska 7b, 72-400 Kamień Pomorski;

·       Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowa 5, 72- 400 Kamień Pomorski;

·       Gospodarka Komunalna w Babicach Sp. z o.o., 32-551 Babice ul. Cicha 2.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  •  tel. 22 101 02 02
  •  e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:97:2023.pdf pdf 647.31 2023-08-09 20:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE.pdf pdf 296.74 2023-08-09 20:58:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:97:2023.zip zip 1564.77 2023-08-09 20:58:08 Proceeding
VO_VOLT_Odpowiedzi do SWZ 97 GZ EE 2023_V01.pdf pdf 211.69 2023-08-30 15:35:13 Public message
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - VOL:EE:97:2023_sprostowanie_11.09.23.pdf pdf 648.97 2023-09-11 13:52:38 Public message
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:97:2023_sprostowanie_11.09.23.zip zip 2573.21 2023-09-11 13:52:38 Public message
VO_VOLT_Zmiana_terminu_składania_ofert_97_GZ_EE 2023_V01.pdf pdf 75.76 2023-09-13 17:13:33 Public message
Załaczniki do SWZ - VOL:EE:97:2023_sprostowanie_15.09.23.zip zip 2579.67 2023-09-15 09:17:29 Public message
VO_VO_Informacja_o_kwocie_97_GZEE.pdf pdf 142.72 2023-09-19 11:17:02 Public message
VO_VO_Informacja-z-otwarcia-ofert_GZ_97.pdf pdf 136.23 2023-09-19 12:29:44 Public message
VO_VO_Informacja_o_unieważnieniu_postępowania_GZ_97.pdf pdf 85.05 2023-09-19 12:42:35 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w DUUE.pdf pdf 267.61 2023-09-25 08:47:42 Public message

Announcements

2023-09-25 08:47 Roman Bartyzel Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w DUUE.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-09-19 12:42 Roman Bartyzel ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

VO_VO_Informacja_o_u [...].pdf

2023-09-19 12:29 Roman Bartyzel INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

VO_VO_Informacja-z-o [...].pdf

2023-09-19 11:17 Roman Bartyzel Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierzają przeznaczyć na realizację zamówienia

VO_VO_Informacja_o_k [...].pdf

2023-09-15 09:17 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających publikuje dokumentację przetargową z uwzględnieniem nowej daty wskazanej na złożenie ofert. Jednocześnie zmodyfikował załącznik nr 1 oraz formularze cenowe względem tych opublikowanych 11.09.2023 r. Zmiany zostały uznane za nie wpływające na nowy termin wskazany na złożenie ofert. Ewentualna zmiana wolumenu mieści się w granicach dopuszczalnej zmiany procentowej określonej w OPZ.
Termin składania ofert upływa 19.09.2023 r. o godzinie 11.00

Załaczniki do SWZ - [...].zip

2023-09-13 17:13 Roman Bartyzel Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert.

VO_VOLT_Zmiana_termi [...].pdf

2023-09-11 13:52 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających na podstawie pytań i wniosków dokonuje sprostowania dokumentacji przetargowej poprzez m.in. dostosowanie zapisów SWZ (Rozdział IV. OPZ pkt 4 ppkt 4) do zgody na sposób rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci (net-billing), dostosowanie wzoru umowy do wniosków ze strony Wykonawców, uzupełnienie danych dotyczących PPE (załącznik nr 1), modyfikacja formularzy cenowych. Termin wskazany na złożenie ofert ulega zmianie. Nowy termin zostanie opublikowany zgodnie z Art. 88 Pzp (Ustawa z dnia 11 września 2019 r.)

SPECYFIKACJA WARUNKÓ [...].pdf

Załaczniki do SWZ - [...].zip

2023-08-30 15:35 Roman Bartyzel Pełnomocnik Zamawiających przekazuje treść zapytań otrzymanych od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić poniższe wyjaśnienie podczas sporządzania oferty

VO_VOLT_Odpowiedzi d [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1162