Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D10.251.54.M.2023 DOSTAWA STOŁÓW OPERACYJNYCH

Deadlines:
Published : 09-08-2023 13:21:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ D10.251.54.M.2023.pdf pdf 505.78 2023-08-09 13:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - 2023-OJS152-483466-pl.pdf pdf 128.31 2023-08-09 13:21:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1085.43 2023-08-09 13:21:00 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia - przed publ. - 2023-137027-NF14-PL.pdf pdf 77.09 2023-08-30 12:09:25 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 434.81 2023-08-30 12:09:25 Public message
Zał. nr 1 B - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie.doc doc 219 2023-08-30 12:09:25 Public message
Sprostowanie ogłoszenia - ENOTICES_n005665z (external)-2023-144764-NF14-PL.pdf pdf 72.59 2023-09-13 13:20:46 Public message
Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 500.83 2023-09-13 13:20:46 Public message
Zał. nr 1 B - Opis przedmiotu zamówienia po zmianie.doc doc 140 2023-09-13 13:20:46 Public message
Zał. nr 1A do SWZ - Formularz oferty - z listownikiem.doc doc 204.5 2023-09-13 13:20:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 305.19 2023-09-19 11:14:55 Public message

Announcements

2023-09-20 13:45 Marta Muszyńska-Orciuch Zamawiający prostuje informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i wskazuje, że prawidłowa kwota gross to: 2 160 000,00 PLN.
Wcześniej Zamawiający omyłkowo wskazał kwotę net (tj. 2 000 000 PLN).
2023-09-19 11:14 Marta Muszyńska-Orciuch Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia Zamawiający zamierzać przeznaczyć kwotę brutto: 2 000 000 PLN.
2023-09-13 13:20 Marta Muszyńska-Orciuch Wyjaśnienia treści SWZ z załącznikami.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Wyjaśnienia SWZ.pdf

Zał. nr 1 B - Opis p [...].doc

Zał. nr 1A do SWZ - [...].doc

2023-08-30 12:09 Marta Muszyńska-Orciuch Wyjaśnienia treści SWZ z załącznikami.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zał. nr 1 B - Opis p [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 635