Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP251.13.23 Dostawa leków do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 09-08-2023 12:06:00
Placing offers : 13-09-2023 10:00:00
Offers opening : 13-09-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.13.23_SWZ.doc doc 240.5 2023-08-09 12:06:00 Proceeding
SZP.251.13.23_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 673.37 2023-08-09 12:06:00 Proceeding
SZP.251.13.23_Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 100 2023-08-09 12:06:00 Proceeding
SZP.251.13.23_Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy.xls xls 444 2023-08-09 12:06:00 Proceeding
SZP.251.13.23_Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.doc doc 199.5 2023-08-09 12:06:00 Proceeding
SZP.251.13.23_Załącznik nr 2A do SWZ - Udostepnienie zasobów.doc doc 28.5 2023-08-09 12:06:00 Proceeding
SZP.251.13.23_Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie.doc doc 46 2023-08-09 12:06:00 Proceeding
SZP.251.13.23_Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy.doc doc 95 2023-08-09 12:06:00 Proceeding
SZP.251.13.23_Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności informacji.doc doc 42.5 2023-08-09 12:06:00 Proceeding
SZP.251.13.23_Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 66 2023-08-09 12:06:00 Proceeding
SZP.251.13.23_Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy.doc doc 59 2023-08-09 12:07:34 Public message
251.13.23_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 252.5 2023-09-04 13:18:28 Public message
SZP.251.13.23_Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy po zmianie.doc doc 96 2023-09-04 13:18:28 Public message
251.13.23_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 61 2023-09-13 13:35:30 Public message
251.13.23_Wynik na stronę.doc doc 337 2023-10-09 14:10:05 Public message
251.13.23_Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty - pakiet nr 17.doc doc 79 2023-10-13 09:02:11 Public message
251.13.23_INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PAKIECIE 17.doc doc 88 2023-10-18 10:29:41 Public message

Announcements

2023-10-18 10:29 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w pakiecie nr 17 17 „Noradrenalinum".

Z poważaniem
Joanna Błażej

251.13.23_INFORMACJA [...].doc

2023-10-13 09:02 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach pakietu nr 17 „Noradrenalinum".

Z poważaniem
Joanna Błażej

251.13.23_Unieważnie [...].doc

2023-10-09 14:10 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania.

Z poważaniem
Joanna Błażej

251.13.23_Wynik na s [...].doc

2023-09-13 13:35 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informacje z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Joanna Błażej

251.13.23_Informacja [...].xls

2023-09-13 10:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę - 2 380 623,93 zł gross z podziałem na pakiety:

Nr pakietu KWOTA ZABEZPIECZONA NA SFINANSOWANIE W ZŁ (BRUTTO)
1 494,45 zł
2 406 254,51 zł
3 86 463,51 zł
4 297 351,31 zł
5 39 286,45 zł
6 123 802,71 zł
7 34 254,28 zł
8 39 326,56 zł
9 241 458,57 zł
10 41 839,99 zł
11 73 839,11 zł
12 9 039,60 zł
13 15 035,78 zł
14 141 307,78 zł
15 111 020,65 zł
16 9 208,08 zł
17 85 924,30 zł
18 102 096,52 zł
19 59 105,89 zł
20 13 202,68 zł
21 49 923,23 zł
22 394,85 zł
23 5 864,40 zł
24 2 489,01 zł
25 70 230,43 zł
26 14 635,03 zł
27 107 850,71 zł
28 963,36 zł
29 34 711,20 zł
30 499,46 zł
31 18 699,07 zł
32 31 663,55 zł
33 8 745,80 zł
34 2 462,10 zł
35 53 131,51 zł
36 7 562,68 zł
37 16 727,62 zł
38 5 802,27 zł
39 1 907,53 zł
40 1 387,89 zł
41 2 390,89 zł
42 293,29 zł
43 182,54 zł
44 7 991,52 zł
45 3 801,26 zł
2023-09-04 13:18 Joanna Błażej Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłam pytania do postępowania wraz z odpowiedziami. Z poważaniem Joanna Błażej

251.13.23_Pytania i [...].doc

SZP.251.13.23_Załącz [...].doc

2023-08-09 12:07 Joanna Błażej Załącznik nr 7 do SWZ.

SZP.251.13.23_Załącz [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1234