Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IM.RZP.271.6.1.311.21.2023 „Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy” - dostawa/dostawa z montażem wyposażenia obiektu- POWTÓRKA: część nr 1 i część nr 5.

Iwona Milewska
Urząd Miasta Legnica Department: Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica
Deadlines:
Published : 09-08-2023 10:14:00
Placing offers : 21-08-2023 09:00:00
Offers opening : 21-08-2023 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu DUUE.pdf pdf 144.35 2023-08-09 10:14:00 Proceeding
rozdzial1_formularz_oferty_MzD.doc doc 85 2023-08-09 10:14:00 Proceeding
rozdzial2_instrukcja_dla_wykonawcow-MzDz.pdf pdf 463.31 2023-08-09 10:14:00 Proceeding
Rozdział3_projekty_umów.zip zip 67.66 2023-08-09 10:14:00 Proceeding
Rozdział4_Dokumentacja.zip zip 9678.47 2023-08-09 10:14:00 Proceeding
strona_tytulowa_MzD.pdf pdf 145.42 2023-08-09 10:14:00 Proceeding
załączniki 1_10_do IDW.zip zip 196.25 2023-08-09 10:14:00 Proceeding
informacja z otwarcia.pdf pdf 122.37 2023-08-21 14:33:04 Public message
rozstrzygniecie_informacja.pdf pdf 174.04 2023-09-20 14:37:01 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DUUE_MzDz_cz.1_cz.5.pdf pdf 132.78 2023-10-30 10:17:01 Public message

Announcements

2023-10-30 10:17 Iwona Milewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DUUE.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-09-20 14:37 Magdalena Widurska informacja z rozstrzygnięcia postępowania

rozstrzygniecie_info [...].pdf

2023-08-21 14:33 Iwona Milewska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-21 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zadania zamierza przeznaczyć kwotę: 133.000,00 zł brutto, w tym:
- na część nr 1: 67.300,00 zł brutto
- na część nr 5: 66.400,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 367