Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT.ZP.271.15.2023ZCH Dostawa produktów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego nr 25 „Kubuś Puchatek” w Słupsku.

Roksana Mikułko-Nadolska
Urząd Miejski w Słupsku
Deadlines:
Published : 08-08-2023 13:11:00
Placing offers : 22-08-2023 10:00:00
Offers opening : 22-08-2023 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamowieniu.pdf pdf 98.73 2023-08-08 13:11:00 Proceeding
SWZ AT.ZP.271.15.2023.ZCH.pdf pdf 140.3 2023-08-08 13:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - OPZ cz.1-8.zip zip 236.23 2023-08-08 13:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy cz.1-8.zip zip 220.38 2023-08-08 13:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu.pdf pdf 65.36 2023-08-08 13:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 3A do SWZ - Oświadczenie dotyczące nowych przesłanek wykluczenia.pdf pdf 154.15 2023-08-08 13:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ -Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału.pdf pdf 67.86 2023-08-08 13:11:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 – Wzór umowy (cz.1-8).pdf pdf 126.92 2023-08-08 13:11:00 Proceeding
Informacja z otwarcia- PM 25.pdf pdf 543.17 2023-08-22 14:04:03 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie części 4 bip.pdf pdf 117.37 2023-09-12 10:10:29 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1,3,5 i 7 bip.pdf pdf 74.76 2023-09-12 10:26:21 Public message
Informacja o wyborze wykonawcy w zakresie części 8 bip.pdf pdf 69.25 2023-09-12 10:56:43 Public message
Informacja o wyborze w zakresie cz. 6 bip.pdf pdf 73.26 2023-09-13 14:22:33 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz 2 bip.pdf pdf 69.11 2023-09-15 14:07:31 Public message
Informacja o unieważnieniu i powtórzeniu wyboru cz. 1.pdf pdf 72.3 2023-10-11 09:44:41 Public message
Informacja o wyborze w zakresie cz. 1.pdf pdf 203.33 2023-10-13 10:05:29 Public message

Announcements

2023-10-13 10:05 Zbigniew Chudko INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 1

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-11 09:44 Zbigniew Chudko Informacja o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie CZĘŚCI 1 – JAJA oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-09-15 14:07 Zbigniew Chudko INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 2

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-13 14:22 Zbigniew Chudko INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI 6

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-12 10:56 Zbigniew Chudko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 8

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-12 10:26 Zbigniew Chudko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1,3,5 i 7

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-09-12 10:10 Zbigniew Chudko Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 4

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-08-22 14:04 Roksana Mikułko-Nadolska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-08 13:23 Roksana Mikułko-Nadolska Działając na podstawie art. 222 ust.4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 363.869,62 brutto, w tym: Część Nr 1 – jaja 4.380,30 gross Część Nr 2 – mleko i produkty mleczarskie 52.771,98 gross Część Nr 3 – artykuły spożywcze różne 92.572,77 gross Część Nr 4 – pieczywo 25.957,60 gross Część Nr 5 – mięso, wędliny 63.338,61 gross Część Nr 6 – warzywa i owoce 88.187,19 gross Część Nr 7 – mrożonki 18.928,17 gross Część Nr 8 – ryby 17.733,00 gross

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 616