Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/RB-ROPS/K-SK/2023 Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynkach Poradni: Katowice, ul. Korczaka 2 i Skoczów, ul. Katowicka 21.

Deadlines:
Published : 07-08-2023 10:52:00
Placing offers : 30-08-2023 09:00:00
Offers opening : 30-08-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 4 - RB 2023 ROPS K-2 i Sk.pdf pdf 25793.34 2023-08-07 10:52:00 Proceeding
SWZ- Załącznik Nr 5 Przedmiar Robót dla Części 1 i Części 2 - RB 2023 ROPS K-2 i Sk.pdf pdf 2886.3 2023-08-07 10:52:00 Proceeding
SWZ- Załącnik Nr 6 Specyfikacja Techn. WiOR dla Części 1 RB 2023 ROPS K-2 i Sk.pdf pdf 15177.26 2023-08-07 10:52:00 Proceeding
SWZ-Załącznik Nr 6 Specyfikacja Techn. WiOR dla Części 2 - RB ROPS 2023 K-2 i Sk.pdf pdf 14218.84 2023-08-07 10:52:00 Proceeding
SWZ-Załączniki Nr 1-2-2a-4 Wersja edytowalna - RB 2023 ROPS K-2 i Sk..docx docx 43.63 2023-08-07 10:52:00 Proceeding
OGŁOSZENIE o Zamówieniu w BZP z dnia 07.08.2023 - Załącznik Nr 7 do SWZ RB ROPS 2023 .pdf pdf 3222.65 2023-08-07 10:52:00 Proceeding
OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 23.08.2023 r.pdf pdf 36.48 2023-08-23 11:35:58 Public message
INFORMACJA z otwarcia ofert _ Roboty budowlane ROPS Korczaka 2 i Skoczów .pdf pdf 269.4 2023-08-30 13:24:19 Public message
INFORMACJA o wyborze oferty kierowana do Wykonawców.pdf pdf 523.67 2023-09-01 09:16:23 Public message

Announcements

2023-09-01 09:16 Natalia Woźny-Lichoń INFORMACJA o wyborze oferty kierowana do Wykonawców - "Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynkach Poradni: Katowice, ul. Korczaka 2 i Skoczów, ul. Katowicka 21".
Oznaczenie sprawy: 01/RB-ROPS/K-SK/2023

INFORMACJA o wyborze [...].pdf

2023-08-30 13:24 Natalia Woźny-Lichoń INFORMACJA z otwarcia ofert - "Roboty budowlane polegające na poprawie warunków użytkowania i standardu technicznego w budynkach Poradni: Katowice, ul. Korczaka 2 i Skoczów, ul. Katowicka 21".
Oznaczenie sprawy: 01/RB–ROPS/K–SK /2023

INFORMACJA z otwarci [...].pdf

2023-08-30 09:00 Buyer message Zamawiający na realizację zmówienia przeznacza kwotę: dla części 1 RB - 142 088,30 złotych brutto, dla części 2 RB - 126 316,92 złotych brutto. Ogółem dla całości zamówienia - 268 405,22 złotych brutto.
2023-08-23 11:35 Natalia Woźny-Lichoń INFORMACJA- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP z dnia 23.08.2023 r.

OGŁOSZENIE o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 525