Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.2023.8.3 Sukcesywna (realizowana etapami) dostawa leków i materiałów medycznych oraz laboratoryjnych – GINEKOLOGIA na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku

Deadlines:
Published : 08-08-2023 17:18:00
Placing offers : 16-08-2023 12:00:00
Offers opening : 16-08-2023 12:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications


Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym postępowaniu.

 

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy.

 

Zamawiający udzieli zamówienia podmiotowi, który spełni wymagania i zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  • do zmiany warunków postępowania, przed upływem terminu składania ofert,
  • do odwołania niniejszego postępowania w całości lub w części

- bez podania przyczyn.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zamawiający w toku badania i oceny ofert ma prawo żądać wyjaśnień treści oferty, w tym również w zakresie sposobu kalkulacji ceny ofertowej, w celu wyeliminowania ofert niespełniających wymogów określonych w Zaproszeniu oraz ofert zawierających rażąco niską cenę lub błędy w obliczeniu ceny.


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Klauzula RODO 2023.8.3.pdf pdf 855.2 2023-08-08 17:18:00 Proceeding
Oświadczenia Wykonawcy 2023.8.3.pdf pdf 446.96 2023-08-08 17:18:00 Proceeding
Wzór umowy 2023.8.3.pdf pdf 796.76 2023-08-08 17:18:00 Proceeding
Wzór umowy 2023.8.3.pdf pdf 796.76 2023-08-08 17:18:00 Criterion
Klauzula RODO 2023.8.3.pdf pdf 855.2 2023-08-08 17:18:00 Criterion
Oświadczenia Wykonawcy 2023.8.3.pdf pdf 446.96 2023-08-08 17:18:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 utrwalacz cytologiczny a.150ml - 6 pc. - (0)
2 szczoteczka cytologiczna-sterylna-1szt. -miotełka - 800 pc. - (0)
3 szkiełka podst.cięte-mat. opakowanie 50szt. - 16 pkg. - (0)
4 wziernik ginekol.j.u. steryl.mały (S) reg.śrub. - 20 pc. - (0)
5 wziernik ginekol.j.u. steryl.średni (M) reg.śrub. - 1200 pc. - (0)
6 wziernik ginekol.j.u steryl.duży (L) reg.śrub. - 20 pc. - (0)
7 żel od usg 0.5 kg - 12 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2624 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin dostawy sukcesywnej - do 3 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Czas obowiązywania umowy - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej, niż do czasu wyczerpania maksymalnej kwoty zobowiązania. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Umowa - Proszę zapoznać się z załączonym wzorem umowy i wpisać „Akceptuję"

Wzór umowy 2023.8.3. [...].pdf

(0)
7 Informacja RODO - Proszę zapoznać się z załączoną informacją i wpisać "Zapoznałam/em się"

Klauzula RODO 2023.8 [...].pdf

(0)
8 Oświadczenia Wykonawcy - W załączeniu należy dodać oświadczenie podpisane i opieczętowane przez osobę reprezentującą Wykonawcę (wystarczy skan oryginału). Jeżeli formularz podpisuje pełnomocnik, to do oferty należy dodać pełnomocnictwo (wystarczy skan oryginału) Attachment required

Oświadczenia Wykonaw [...].pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 284