Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 546/VII/23 Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Joanna Dembińska
Starostwo Powiatowe w Gryficach Department: Wydział Działań Strategicznych, Środków Zewnętrznych i Inwestycji
Deadlines:
Published : 04-08-2023 10:01:00
Placing offers : 31-08-2023 10:00:00
Offers opening : 31-08-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 296.42 2023-08-04 10:01:00 Proceeding
GryfickaGZ_SWZ_2024.pdf pdf 874.77 2023-08-04 10:01:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 1305.39 2023-08-04 10:01:00 Proceeding
Odpowiedź na zapytanie 1.pdf pdf 601.29 2023-08-10 13:12:24 Public message
Odpowiedź na zapytanie 2.pdf pdf 309.76 2023-08-21 09:46:36 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 209.29 2023-08-31 12:00:15 Public message
WYBOR_GRYFICE_P_STRONA.pdf pdf 545.51 2023-09-20 13:35:51 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 288.23 2023-10-27 12:59:15 Public message

Announcements

2023-10-27 12:59 Joanna Dembińska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-09-20 13:35 Joanna Dembińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WYBOR_GRYFICE_P_STRO [...].pdf

2023-08-31 12:00 Joanna Dembińska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-31 10:00 Buyer message Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
• Część I zamówienia – 19 430 568,50 zł brutto
• Część II zamówienia – 3 103 920,14 zł brutto
• Część III zamówienia – 7 769 871,03 zł brutto
2023-08-21 09:46 Joanna Dembińska Odpowiedź na zapytanie 2.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

2023-08-10 13:12 Joanna Dembińska Odpowiedź na zapytanie 1.

Odpowiedź na zapytan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 741