Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIPP.BZPiFZ.271.16.2023 Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej w Solcu Kujawskim

Dorota Gutowska
Gmina Solec Kujawski
Deadlines:
Published : 03-08-2023 13:36:00
Placing offers : 18-08-2023 09:00:00
Offers opening : 18-08-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 40.89 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 2046.7 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 8881.94 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
WIPP.BZPiFZ. zał nr 1 - 5 do SWZ.docx docx 346.78 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
WIPP.BZPiFZ. zał nr 6 do SWZ_Projekt Umowy.pdf pdf 276.57 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
WIPP.BZPiFZ. zał nr 7 do SWZ_ZZK.xlsx xlsx 20.41 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
STWiOR SST.01.pdf pdf 191.78 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
STWiOR SST.02.pdf pdf 204.61 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
STWiOR SST.03.pdf pdf 106.83 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
STWiOR SST.04.pdf pdf 131.76 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
WIPP.BZPiFZ. zał nr 9 do SWZ_Projekt budowlany.pdf pdf 2922.04 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
WIPP.BZPiFZ. zał nr 10 do SWZ_Projekt techniczny.pdf pdf 2130.69 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
STWiOR SST.05.pdf pdf 129.23 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
STWiOR wymagania ogólne.pdf pdf 188.17 2023-08-03 13:36:00 Proceeding
wyjaśnienie treści SWZ tężnia.pdf pdf 385.95 2023-08-14 12:45:46 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 186.21 2023-08-18 11:35:27 Public message
Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający.pdf pdf 35.34 2023-08-18 09:00:00 Public message

Announcements

2023-08-18 11:35 Dorota Gutowska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-08-18 09:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U 2022 poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu na Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej w Solcu Kujawskim zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 512 000,00 zł.

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-08-14 12:45 Dorota Gutowska Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 348