Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZSR.KG.RK-271-006/23 Budowa wiaty parkingowej wraz montażem instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Deadlines:
Published : 02-08-2023 19:33:00
Placing offers : 17-08-2023 10:00:00
Offers opening : 17-08-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie 2023_BZP 00337663_01.pdf pdf 140.47 2023-08-02 19:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 601.72 2023-08-02 19:33:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 214.1 2023-08-02 19:33:00 Proceeding
załącznik nr 9 założenia projektowe.zip zip 8786.09 2023-08-02 19:33:00 Proceeding
załącznik nr 10 Przedmiar robót - fotowoltaika-2.pdf pdf 297.23 2023-08-02 19:33:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.doc doc 25.5 2023-08-17 10:05:48 Public message
Zawiadomienie o uniaważnieniu postępowania.pdf pdf 488.3 2023-08-17 13:30:55 Public message

Announcements

2023-08-17 13:30 Renata Kucypera Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unia [...].pdf

2023-08-17 10:05 Renata Kucypera Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].doc

2023-08-17 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępniam informację dotyczącą kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia jest to kwota w wysokości: 319 800,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 360