Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-ZPS-12/2023 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W STARGARDZIE – BUDOWA ZAMKNIĘTYCH KOMÓR FERMENTACYJNYCH ORAZ BUDOWA PRZEPOMPOWNI NADMIAROWEJ ŚCIEKÓW Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYCMI” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Deadlines:
Published : 02-08-2023 11:27:00
Placing offers : 27-10-2023 12:00:00
Offers opening : 27-10-2023 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.zip zip 83.81 2023-08-02 12:02:15 Proceeding
NP-ZPS-12.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - 2023-OJS147-470878-pl.pdf pdf 113.65 2023-08-02 11:27:00 Proceeding
NP-ZPS-12.2023 SWZ.pdf pdf 458.88 2023-08-02 11:27:00 Proceeding
koncepcja Załączniki 1 a-d.zip zip 7835.43 2023-08-02 11:27:00 Proceeding
Załączniki do SWZ 2-12.pdf.zip zip 2833.49 2023-08-02 11:27:00 Proceeding
Załączniki do SWZ wersja edytowalna.zip zip 142.03 2023-08-02 11:27:00 Proceeding
NP-ZPS-12.2023 Ogłoszenie zmian 2023-OJS163-514680-pl.pdf pdf 70.37 2023-08-25 10:48:36 Proceeding
NP-ZPS-12.2023 MODYFIKACJA TERŚCI SWZ I.pdf pdf 149.1 2023-08-25 10:48:45 Proceeding
NP-ZPS-12.2023 Ogłoszenie zmian 2023-OJS185-578658-pl.pdf pdf 70.38 2023-09-26 09:18:26 Proceeding
NP-ZPS-12.2023 Ogłoszenie zmian 2023-OJS194-607790-pl.pdf pdf 70.4 2023-10-09 12:07:35 Proceeding
NP-ZPS-12.2023 MODYFIKACJA TERŚCI SWZ I.pdf pdf 149.1 2023-08-25 10:57:21 Public message
NP-ZPS-12.2023 Wyjaśnienia treści SWZ I-sig.pdf pdf 907.42 2023-09-04 13:30:30 Public message
mapa - granice.pdf pdf 562.96 2023-09-04 13:36:20 Public message
NP-ZPS-12.2023 MODYFIKACJA TERŚCI SWZ II.pdf pdf 149.14 2023-09-25 08:54:07 Public message
NP-ZPS-12.2023 Wyjaśnienia treści SWZ II (002)-sig.pdf pdf 740.24 2023-09-26 13:21:48 Public message
NP-ZPS-12.2023 MODYFIKACJA TREŚCI SWZ III-sig.pdf pdf 738.12 2023-10-06 11:09:02 Public message
NP-ZPS-12.2023 Ogłoszenie o wyniku postępowania 2023-OJS208-656589-pl.pdf pdf 90.72 2023-10-30 08:00:08 Public message
NP-ZPS-12.2023 Unieważnienie postępowania-sig.pdf pdf 785.95 2023-10-26 13:30:15 Public message
NP-ZPS-12.2023 Unieważnienie postępowania-sig.pdf pdf 785.95 2023-10-26 13:35:06 Public message

Announcements

2023-10-30 08:00 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przekazane i opublikowane w DZUUE.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-12.2023 Ogłos [...].pdf

2023-10-26 13:35 Krzysztofa Gut Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-12.2023 Uniew [...].pdf

2023-10-26 13:30 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo
w załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Krzysztofa Gut

NP-ZPS-12.2023 Uniew [...].pdf

2023-10-06 11:09 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację dotyczącą modyfikacji treści SWZ.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-12.2023 MODYF [...].pdf

2023-09-26 13:21 Krzysztofa Gut Dzień dobry, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-12.2023 Wyjaś [...].pdf

2023-09-25 08:54 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację dotyczącą modyfikacji treści SWZ.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-12.2023 MODYF [...].pdf

2023-09-04 13:36 Krzysztofa Gut W załączeniu przekazuję
załącznik do Wyjaśnień SWZ I (mapa-granice).

mapa - granice.pdf

2023-09-04 13:30 Krzysztofa Gut Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję wyjaśnienia treści SWZ.

Łączę pozdrowienia
Krzysztofa Gut

NP-ZPS-12.2023 Wyjaś [...].pdf

2023-08-25 10:57 Krzysztofa Gut Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację dotyczącą modyfikacji treści SWZ.

NP-ZPS-12.2023 MODYF [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1453