Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-28/2023 Modernizację energetyczną budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w formule zaprojektuj i wybuduj – montaż pomp ciepła wraz z instalacjami towarzyszącymi

Deadlines:
Published : 01-08-2023 16:31:00
Placing offers : 18-08-2023 09:00:00
Offers opening : 18-08-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 150.07 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 855.74 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
Załacznik 1A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 5496.46 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 173.5 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 101.5 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 2a do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...) - Podmiot udostępniający zasoby.doc doc 101.5 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 88 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 666.62 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 5 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc doc 124 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 123.5 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Wykaz robót.doc doc 91 2023-08-01 16:31:00 Proceeding
Informacja o wizji lokalnej DZP-28-2023.pdf pdf 475.42 2023-08-07 13:05:27 Public message
Informacja o wizji lokalnej DZP-28-2023 - II.pdf pdf 475.31 2023-08-09 09:51:51 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-28-2023_2.pdf pdf 457.42 2023-08-14 11:10:30 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-28-2023_.pdf pdf 543.07 2023-08-11 14:33:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_28_2023.pdf pdf 448.99 2023-08-18 09:51:22 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-28-2023 strona.pdf pdf 458.61 2023-08-25 12:08:57 Public message
unieważnienie czynnosci wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 440.41 2023-08-28 10:10:25 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP-28-2023 s - po powtórzeniu czynności.pdf pdf 459.71 2023-08-28 12:17:54 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP -28-2023.pdf pdf 70.35 2023-09-13 09:37:51 Public message

Announcements

2023-09-13 09:37 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP -28/2023

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-08-28 12:17 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-08-28 10:10 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dn. 25.08.2023 r.

unieważnienie czynno [...].pdf

2023-08-25 12:08 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-08-18 09:51 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-18 09:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 4 526 400,00 zł brutto.
2023-08-14 11:10 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ _ DZP - 28/2023

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-08-11 14:33 Zamówienia Publiczne wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-08-09 09:51 Zamówienia Publiczne Informacja o wizji lokalnej - II

Informacja o wizji l [...].pdf

2023-08-07 13:05 Zamówienia Publiczne Informacja o wizji lokalnej

Informacja o wizji l [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 589