Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPB.272.ZO.18.2023 Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Marzena Święcicka
Powiat Ostrołęcki Department: Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Deadlines:
Published : 01-08-2023 16:40:00
Placing offers : 14-08-2023 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 Wzór oferty.doc doc 67.5 2023-08-01 16:40:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Wykaz zaplecza technicznego.doc doc 44 2023-08-01 16:40:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Wykaz usług.doc doc 35 2023-08-01 16:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Umowa.doc doc 70 2023-08-01 16:40:00 Proceeding
Załącznik nr 4.1 - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc doc 72.5 2023-08-01 16:40:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 132.19 2023-08-01 16:40:00 Proceeding
zmiana,wyjasnienia.pdf pdf 145.27 2023-08-10 10:30:38 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 173.41 2023-08-29 15:30:12 Public message

Announcements

2023-08-29 15:30 Leszek Sutnik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-08-14 10:22 Marzena Święcicka W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
1. Konsorcjum firm: Lux-Car Mateusz Kurpiewski, Antonie, ul. Księdza Edmunda Waltera nr 40, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie oraz Pomoc Drogowa Usługi Transportowe Parking Strzeżony Jerzy Chojnowski, ul. Stacha Konwy 19/6, 18-400 Łomża, woj. Podlaskie
CENA: 99.590,00 zł brutto
2. Firma Handlowo-Usługowa
Wulkanizacja, Usługi Parkingowe Pomoc Drogowa Jadwiga Zalewska, Aleja Wojska Polskiego 7B, 07-401 Ostrołęka
CENA: 100.390 zł brutto
2023-08-10 10:30 Marzena Święcicka Wyjaśnienia i zmiana

zmiana,wyjasnienia.p [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego Proszę podać łączną cenę za realizację zamówienia przez okres trwania umowy oraz dołączyć wypełniony formularz ofertowy (w pozycji cena - kryteria i warunki formalne) 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3335 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - w celu potwierdzenia proszę wpisać "TAK" (0)
3 Oświadczam że posiadam uprawnienia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję przewoźnika drogowego - Proszę dołączyć odpis z zezwolenia Attachment required (0)
4 Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia określone w zapytaniu ofertowym - Proszę dołączyć wykaz usług wraz z referencjami Attachment required (0)
5 Oświadczam że spełniam warunki udziału w postępowaniu w zakresie zaplecza technicznego określone w zapytaniu ofertowym - Proszę dołączyć wykaz zaplecza technicznego Attachment required (0)
6 Oświadczam że posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 300.000,00 zł - Proszę dołączyć odpowiednie dokumenty Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 411