Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZZ-2380-104/23 Dostawa, montaż, uruchomienie systemów antenowych i montaż urządzeń radiowych i zasilających, na potrzeby stanowiska kierowania KPP w Pyrzycach

Deadlines:
Published : 22-08-2023 11:28:00
Placing offers : 08-09-2023 09:00:00
Offers opening : 08-09-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu z dn. 22.08.2023 r..pdf pdf 92.42 2023-08-22 11:28:00 Proceeding
SWZ z załącznikami.zip zip 6032.66 2023-08-22 11:28:00 Proceeding
odp. z dn. 28.08.2023 r. na pytania z dn. 24.08.2023 r..pdf pdf 271.72 2023-08-28 14:04:21 Public message
ogłoszenie z dn. 28.08.2023 r. o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.13 2023-08-28 14:04:21 Public message
zestawienie ofert z dn. 08.09.2023 r. informacja na platformę zakupową.pdf pdf 281.64 2023-09-08 09:42:53 Public message
zestawienie ofert z dn. 14.09.2023 r. po poprawieniu omyłki informacja na platformę zakupową.pdf pdf 281.56 2023-09-14 08:18:58 Public message
rozstrzygnięcie z dn. 21.09.2023 r. - informacja na platformę zakupową.pdf pdf 277.11 2023-09-21 08:23:50 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 09.10.2023 r..zip zip 64.84 2023-10-09 14:32:14 Public message

Announcements

2023-10-09 14:32 Krzysztof Kliman ogłoszenie o wyniku postępowania z dn. 09.10.2023 r.

ogłoszenie o wyniku [...].zip

2023-09-21 08:23 Krzysztof Kliman rozstrzygnięcie postępowania z dn. 21.09.2023 r. w zakresie zadania nr 1 i unieważnienie zadania nr 2

rozstrzygnięcie z dn [...].pdf

2023-09-14 08:18 Krzysztof Kliman zestawienie ofert po poprawieniu omyłki w dn. 14.09.2023 r.

zestawienie ofert z [...].pdf

2023-09-08 09:42 Krzysztof Kliman informacja z otwarcia ofert z dn. 08.09.2023 r.

zestawienie ofert z [...].pdf

2023-09-08 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi :
1) zadanie nr 1 – 306 319,20 zł (brutto);
2) zadanie nr 2 – 96 074,80 zł (brutto).
2023-08-28 14:04 Krzysztof Kliman odpowiedzi z dn. 28.08.2023 r. na pytania z dn. 24.08.2023 r., zmiana terminu składania i otwarcia ofert, ogłoszenie z dn. 28.08.2023 r. o zmianie ogłoszenia

odp. z dn. 28.08.202 [...].pdf

ogłoszenie z dn. 28. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 476