Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP - 20/2023 Dostawa wyrobów medycznych (implanty, jednorazowy sprzęt medyczny, środek dezynfekcyjny, obłożenia i inne)

Deadlines:
Published : 01-08-2023 08:51:00
Placing offers : 16-08-2023 09:00:00
Offers opening : 16-08-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00333841_01.pdf pdf 389.42 2023-08-01 08:51:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 527.92 2023-08-01 08:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.doc doc 67.5 2023-08-01 08:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 1A do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 21.03 2023-08-01 08:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczenia (...).doc doc 45.5 2023-08-01 08:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności.doc doc 31.5 2023-08-01 08:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ (dot. Pakietu nr 1-3) - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 595.01 2023-08-01 08:51:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SWZ (dot. Pakietu nr 4-17) - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 412.58 2023-08-01 08:51:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ _ DZP-20-2023.pdf pdf 499.93 2023-08-09 14:42:12 Public message
wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf pdf 572.22 2023-08-10 14:13:05 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.56 2023-08-10 14:13:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert DZP_20_2023.pdf pdf 438.01 2023-08-16 14:34:47 Public message
Załącznik do protokołu.zip zip 1706 2023-08-16 14:34:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty DZP_20_2023 strona.pdf pdf 428.45 2023-09-05 14:06:16 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 6.pdf pdf 643.06 2023-10-03 14:55:25 Public message
Ogłoszenie w wyniku postepowania _ DZP - 20-2023.pdf pdf 286.26 2023-10-06 14:48:38 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia DZP-20-2023.pdf pdf 384.03 2023-08-16 09:00:00 Public message

Announcements

2023-10-06 14:48 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania _ DZP - 20/2023

Ogłoszenie w wyniku [...].pdf

2023-10-03 14:55 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 6.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-09-05 14:06 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-08-16 14:34 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia z ofert wraz z załącznikami DZP - 20/2023

Informacja z otwarci [...].pdf

Załącznik do protoko [...].zip

2023-08-16 09:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-08-10 14:13 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-08-09 14:42 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 941