Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RO-ZP.271.11.2023 ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Dźwierzuty”

Iwona Radawiec
Gmina Dźwierzuty
Deadlines:
Published : 28-07-2023 10:06:00
Placing offers : 05-09-2023 10:00:00
Offers opening : 05-09-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2022.04.29.pdf pdf 952.14 2023-07-28 10:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 100.73 2023-07-28 10:06:00 Proceeding
SWZ Kredyt 2023.pdf pdf 910.73 2023-07-28 10:06:00 Proceeding
Załacznik 2 oraz 4-8 do SWZ.zip zip 112.89 2023-07-28 10:06:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ.zip zip 79.12 2023-07-28 10:06:00 Proceeding
Załącznik_nr_1_do_SWZ-Opis przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 675.1 2023-07-28 10:06:00 Proceeding
Załączniki do oceny płynności finansowej.zip zip 58155 2023-07-28 10:06:00 Proceeding
Wyjasnienia_nr_1_tresci_SWZ_zmiana_nr_1_SWZ-sig.pdf pdf 871.11 2023-08-11 13:57:44 Public message
Wyjaśnienia_nr_2_tresci_SWZ-sig.pdf pdf 638.48 2023-08-21 12:17:49 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 66.74 2023-08-28 09:53:13 Public message
Zmiana_nr_2_treści_SWZ_oraz_zmiana_nr_1_ogłoszenia_o_zamówieniu-sig.pdf pdf 636.09 2023-08-28 09:53:13 Public message
Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy.docx docx 27.29 2023-08-28 09:53:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 833.15 2023-09-05 11:24:31 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej kredyt-sig.pdf pdf 447.87 2023-09-25 13:29:40 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 98.25 2023-10-24 08:07:32 Public message

Announcements

2023-10-24 08:07 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-09-25 13:29 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-09-05 11:24 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-05 10:00 Buyer message 1 457 533,71
2023-08-28 09:53 Iwona Radawiec W załączonych plikach Zamawiający udowstępnia Zmianę nr 2 treści SWZ, Zmieniony Zał. nr 2 do SWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Zmiana_nr_2_treści_S [...].pdf

Zmieniony Załącznik [...].docx

2023-08-21 12:17 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia wyjaśnienia nr 2 treści SWZ

Wyjaśnienia_nr_2_tre [...].pdf

2023-08-11 13:57 Iwona Radawiec W załączonym pliku Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ oraz zmianę SWZ (Opis przedmiotu zamówienia).

Wyjasnienia_nr_1_tre [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 515