Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TZPiZI.261/04/D/23 Sukcesywny zakup sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku.

Deadlines:
Published : 27-07-2023 14:30:00
Placing offers : 04-08-2023 09:00:00
Offers opening : 04-08-2023 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym formularz przygotowany przez Zamawiającego służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 348.5 2023-07-27 14:30:00 Proceeding
SWZ do zamieszczenia.pdf pdf 400.06 2023-07-27 14:30:00 Proceeding
zał 1, 9-11i.rtf rtf 522.02 2023-07-27 14:30:00 Proceeding
zał 2-8.xls xls 147 2023-07-27 14:30:00 Proceeding
zał 12 - wzór umowy.pdf pdf 279.55 2023-07-27 14:30:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 475.2 2023-08-01 12:30:25 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 234.34 2023-08-04 13:22:26 Public message
inf.o wyborze-strona internetowa.pdf pdf 322.14 2023-08-25 08:55:19 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 185.01 2023-09-12 13:29:36 Public message

Announcements

2023-09-12 13:29 Justyna Rybska Ogłoszenie o wyniku postępowania.
Z poważaniem Justyna Rybska

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-08-25 08:55 Justyna Rybska Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniej.
Z poważaniem Justyna Rybska

inf.o wyborze-strona [...].pdf

2023-08-04 13:22 Justyna Rybska Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy pzp - informacja z otwarcia ofert.
Z poważaniem Justyna Rybska

informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-04 09:00 Buyer message Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia ogólną kwotę gross w wysokości: 497 029,09 zł, w tym dla części:
1 - 225 980, 70zł
2 - 20 497,85zł
3 - 7 447,50zł
4 - 64 986,95zł
5 - 82 368,00zł
6 - 86 874,12zł
7 - 8 873,97zł
2023-08-01 12:30 Justyna Rybska Szanowni Państwo,
W załączeniu treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem wraz z odpowiedziami.
z poważaniem Justyna Rybska

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 746