Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/51/2023 Wykonanie modernizacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową rękawem typu CIPP – rękaw długi

Deadlines:
Published : 09-08-2023 08:21:00
Placing offers : 18-08-2023 12:00:00
Offers opening : 18-08-2023 12:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z dokumentacją przetargową i przedstawienia oferty na wykonanie modernizacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową rękawem typu CIPP – rękaw długi w n/w ulicach:
1. ul. Majkowska - Nowy Rynek (od Al. Wojska Polskiego) DN200 L=294 mb.
2. ul. Łysogórska DN200 L=101 mb.
3. ul. Zakopiańska (od ul. Torowej do ul. Sokolnickiej) DN400 L=106 mb,
DN200 L=126 mb,
4. ul. Skalna DN200 L=92 mb.
5. ul. Izerska DN200 L=92 mb.
6. ul. Łomnicka DN200 L=95 mb.
7. ul. Smrekowa DN200 L=103 mb.
8. ul. Głogowska (od ul. Zakopiańskiej do ul. Pienińskiej) DN200 L=104 mb.


Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień PWiK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu.Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
mapy.7z 7z 9149.9 2023-08-09 08:21:00 Proceeding
Pismo przewodnie do Zapytania Ofertowego.docx docx 44.69 2023-08-09 08:21:00 Proceeding
Raport renowacji kanału Kalisz 2023 - wzór.xlsx xlsx 10.69 2023-08-09 08:21:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 28.1 2023-08-09 08:21:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc doc 169 2023-08-09 08:21:00 Proceeding
załącznik nr 3 - D132 Regulamin Porządkowy PWiK.docx docx 131.73 2023-08-09 08:21:00 Proceeding
załączniki nr 4-9.docx docx 45.58 2023-08-09 08:21:00 Proceeding
Zestawienie ofert.pdf pdf 252.71 2023-08-18 13:48:06 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - modernizacja.pdf pdf 1491.06 2023-09-01 14:44:27 Public message

Announcements

2023-09-01 14:44 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-08-18 13:48 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2023-08-18 11:47 Magdalena Włodarek Link do transmisji online z otwrcia postępowania: https://youtube.com/live/P6I4Q8boPkY?feature=share
2023-08-16 09:03 Anna Kędzia W związku z pojawieniem się zapytania do postępowania, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu odpowiada:
Pytanie nr 1: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2023 r.
Odpowiedz: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2023r.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie modernizacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową rękawem typu CIPP – rękaw długi - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o kwotę wynikającą z kosztów poniesionych za zajęcie pasa drogowego, na podstawie faktury Vat wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin rozpoczęcia: należy uzgodnić z Koordynatorem PWIK Sp. z o.o. z/s w Kaliszu (jednakże nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy). Termin zakończenia i rozliczenia zadania: 31.10.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - Gwarancja: 60 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Termin gwarancji biegnie od dnia następującego po odbiorze końcowym robót. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 473