Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.271.19.2023 Rozbudowa sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów. Cz. 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posiadały. Cz. 2- Budowa sieci wodociągowej łączącej węzeł sieci w miejscowości Kiczki Pierwsze z siecią w miejscowości Posiadały.

Agnieszka Płochocka
Gmina Cegłów
Deadlines:
Published : 25-07-2023 15:12:00
Placing offers : 11-08-2023 11:00:00
Offers opening : 11-08-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu- IZP.271.19.2023.pdf pdf 138.23 2023-07-25 15:12:00 Proceeding
SWZ-IZP.271.19.2023-DU.pdf pdf 478.91 2023-07-25 15:12:00 Proceeding
Załączniki od 2 do 10 do SWZ.zip zip 255.5 2023-07-25 15:12:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 do SWZ- dokumentacja techniczna.zip zip 16920.01 2023-07-25 15:12:00 Proceeding
ZMIANA OGŁOSZENIA.pdf pdf 42.46 2023-08-08 14:39:36 Proceeding
Odpowiedzi 08.08.2023- IZP.271.19.2023-MU.pdf pdf 236.01 2023-08-08 14:39:51 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ- Wykaz robót.docx docx 19.27 2023-08-08 14:39:54 Proceeding
Odpowiedzi 08.08.2023- IZP.271.19.2023-MU.pdf pdf 236.01 2023-08-08 14:49:58 Public message
Zał. nr 6 do SWZ- Wykaz robót.docx docx 19.27 2023-08-08 14:49:58 Public message
IZP.271.19.2023- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 154.42 2023-08-11 12:35:01 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty- IZP.271.19.2023-DU.pdf pdf 297.83 2023-08-31 12:00:39 Public message

Announcements

2023-08-31 12:00 Agnieszka Płochocka Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów.
Cz. 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posiadały.
Cz. 2- Budowa sieci wodociągowej łączącej węzeł sieci w miejscowości Kiczki Pierwsze z siecią w miejscowości Posiadały.
Nr procedury: IZP.271.19.2023

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W POSTĘPOWANIU

Działając na podstawie art. 253 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) dalej zwaną ustawą Pzp, Zamawiający załącza informację o wyniku postępowania.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-08-11 12:35 Agnieszka Płochocka Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów.
Cz. 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posiadały.
Cz. 2- Budowa sieci wodociągowej łączącej węzeł sieci w miejscowości Kiczki Pierwsze z siecią w miejscowości Posiadały.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Podstawa prawna: Art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

IZP.271.19.2023- inf [...].pdf

2023-08-11 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: cz. 1- 250 000,00 zł., cz. 2- 1 000 000,00 zł.
2023-08-08 14:49 Agnieszka Płochocka Dotyczy zamówienia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej części południowej gm. Cegłów.
Cz. 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posiadały.
Cz. 2- Budowa sieci wodociągowej łączącej węzeł sieci w miejscowości Kiczki Pierwsze z siecią w miejscowości Posiadały.
Nr procedury: IZP.271.19.2023

W związku z wystąpieniami złożonymi przez Wykonawców, w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuję odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi 08.08.202 [...].pdf

Zał. nr 6 do SWZ- Wy [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 661