Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RI.271.10.2023 Remont nawierzchni drogi gminnej 090735C (km 0+262,00 do km 1+152,42) ul. Kościuszki w Mroczy

Zamówienia Publiczne
Gmina Mrocza Department: Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Deadlines:
Published : 25-07-2023 14:16:00
Placing offers : 10-08-2023 11:00:00
Offers opening : 10-08-2023 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 106.67 2023-07-25 14:16:00 Proceeding
2_SWZ.pdf pdf 3347.63 2023-07-25 14:16:00 Proceeding
3_Załączniki do SWZ.zip zip 356.28 2023-07-25 14:16:00 Proceeding
4_Dokumentacja.zip zip 8730.96 2023-07-25 14:16:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 49.88 2023-08-10 13:25:57 Public message
Wniosek zamawiającego o wydłużenie terminu związania ofertą.pdf pdf 65.39 2023-08-29 13:29:18 Public message
Wzór zgody.docx docx 14.23 2023-08-29 13:29:18 Public message
Wzór zgody.pdf pdf 24.28 2023-08-29 13:29:18 Public message
Unieważnienie postępowania .pdf pdf 49.63 2023-09-14 11:52:26 Public message

Announcements

2023-09-14 11:52 Zamówienia Publiczne W załączeniu unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-08-29 13:29 Zamówienia Publiczne W załączeniu wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą wraz ze wzorem stosownej zgody.

Wniosek zamawiająceg [...].pdf

Wzór zgody.docx

Wzór zgody.pdf

2023-08-10 13:25 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-10 11:00 Buyer message Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1 728 834,10 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 500